تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به مشکلات کوچی ها

کوچی ها در افغانستان
Image caption کوچی ها در افغانستان نظر به تغییرات آب و هوا از یکجا به جای دیگر می روند

دولت افغانستان برای رسیدگی به مشکل زمین میان کوچی ها (عشایر) و ساکنان محلی این کشور، دادگاه ویژه ای تشکیل داده است.

پیش از این، چنین مشکلات از طریق کمیسیونی دولتی حل و فصل می شد، اما وحیدالله سباوون، مشاور رئیس جمهوری در امور قبایل و رئیس کمیسیون حل منازعات می گوید، از این پس هر گونه دعوای زمین میان کوچی ها و ساکنان محلی، از طریق این دادگاه پیگیری خواهد شد.

در سالهای اخیر، تنش میان کوچی ها و هزاره ها در مناطق مرکزی افغانستان، به دردسر بزرگی برای دولت افغانستان تبدیل شد.

این تنشها در چندین مورد به درگیری مسلحانه تبدیل شده و تلفاتی را به هر دو طرف وارد کرد.

استفاده مشترک از چراگاهها برای دامداران کوچی و روستاییان محل از مشکلات اصلی بوده است و هر کدام ادعای مالکیت آن را دارد.

سال گذشته در پی درگیری میان کوچیها و روستاییان در منطقه بهسود، حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان دستور داد که کوچیها موقتا این منطقه را ترک کنند. رئیس جمهوری افغانستان همچنین دستور داد که این مشکل توسط نمایندگان دو طرف و مقامهای دولتی حل شود.

اما به نظر می رسد هنوز این معضل همچنان پا برجا است و نگرانی در مورد مشکلات بیشتر میان عشایر کوچی و روستاییان وجود دارد.

کوچی ها از سالهای دهه آخر سده ۱۹ میلادی به دستور مقامات حکومت امیر عبدالرحمان خان برای استفاده از چراگاه های بهسود و دیگر مناطق هزاره جات به آن جا می روند، اما ورود آنها به هزاره جات همواره با تنشها و درگیریهایی همراه بوده است.

کوچی ها این دستور را قانونی و مدرک مالکیت خود بر چراگاههای این مناطق می دانند، اما روستاییان آن را غیرقانونی و فاقد اعتبار می شمارند.

با این که این جنجال دهها سال است همچنان ادامه دارد، دولتهای گذشته و کنونی افغانستان موفق به حل این مشکلات نشده است.

مطالب مرتبط