نشریات کابل: چهارشنبه 28 دلو

ادامه عملیات نظامی در هلمند و خبر بازداشت ملا عبدالغنی برادر، فرمانده ارشد گروه طالبان در پاکستان، مسایل مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه باختر با اشاره به عملیات نظامی در هلمند نوشته که موفقیت در این عملیات نظامی "موفقیت دولت افغانستان است."

روزنامه باختر اهداف عملیات در مارجه و نادعلی را مهم خوانده و تاکید کرده است که دولت باید براساس وعده هایش در زمینه بازسازی و دولتداری خوب در این منطقه گام های جدی بردارد.

روزنامه آرمان ملی هم به عملیات هلمند پرداخته و به کنایه نوشته "از عملیات در مارجه باید خجالت بکشیم".

این روزنامه می نویسد جنگ در مارجه با تبلیغات گسترده آغاز شد ولی دستاورد این نبرد تا هنوز مشخص نیست.

نویسنده آرمان ملی این سوال را مطرح می کند که چرا با وجود داشتن تسلیحات برتر نظامی، طالبان هنوز در این منطقه مقاومت می کنند؟

روزنامه ویسا توجه به حیات غیرنظامیان در مارجه را یکی از برنامه های اصلی نیروهای افغان و خارجی خوانده و نوشته اگر در آغاز این عملیات به این مساله اهمیت داده نشود عواقب بدی را به دنبال خواهد داشت.

روزنامه اصلاح کمک به آوارگان عملیات هلمند را از اولویت های دولت توصیف کرده و نوشته هزاران خانواده که از مارجه و نادعلی فرار کرده اند در انتظار کمک های انسانی شب و روز سپری می کنند.

روزنامه اراده دستگیری ملا عبدالغنی برادر، یکی از رهبران کلیدی طالبان در پاکستان را مهم دیده و از "رازهای" سخن گفته که احتمالا در عقب این بازداشت وجود دارد.

نویسنده اراده ملا عبدالغنی برادر را یکی از شخصیت های با اهمیت نظامی طالبان خوانده و نوشته او کسی بود که به صدای صلح دولت برای مذاکره پاسخ مثبت داده بود.

روزنامه اراده این موضوع را بعید ندانسته که افرادی در درون دستگاه استخباراتی پاکستان قصدا زمینه دستگیری این فرمانده ارشد طالبان را مساعد کرده باشند، تا به باور نویسنده، تلاشها برای مذاکرات صلح به نتیجه نرسد.

روزنامه انیس اما به تاثیرات بازداشت ملا برادر پرداخته و آن را در تسریع روند صلح مثبت ارزیابی کرده است.

به نوشته روزنامه انیس بازداشت فرد شماره دوم طالبان روحیه نظامی صفوف این گروه را به شدت آسیب می رساند.

روزنامه سرنوشت ایران را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کرده و این کشور را پس از پاکستان مهم ترین کشور موثر در بحران افغانستان معرفی کرده است.

به نوشته روزنامه سرنوشت، کار احداث بند برق سلما در غرب افغانستان در نتیجه "مداخلات" ایران عملا متوقف شده است.

ولی این روزنامه برای اثبات ادعای خود سندی ارایه نکرده است.

مطالب مرتبط