راههای تقویت امنیت وپایداری ثبات در افغانستان

اخیرا ارتش افغانستان و نیروهای بین المللی در این کشور، عملیات گسترده را در هلمند به راه انداخته اند.

هدف از این عملیات، که بزرگترین عملیات نظامی ناتو از زمان سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی درافغانستان است، بیرون راندن جنگجویان طالبان از پایگاه های شان و گستراندن دامنه تسلط دولت افغانستان برنواحی خارج از کنترل دولت دراین ولایت خوانده شده است.

براساس گزارشها، 15 هزار سرباز افغان وخارجی دراین عملیات که نام "مشترک" برآن گذاشته شده است، سهم دارند.

شما نقش عملیات نظامی را در برقراری ثبات درافغانستان چگونه می بینید؟

چه فکرمی کنید، آیا عملیات نظامی و اخراج جنگجویان طالبان ازاین مناطق، به تنهائی می تواند در تقویت امنیت و ثبات درافغانستان کمک کند؟

یا اینکه همگام با عملیات نظامی، برنامه های توسعه ای، و بازسازی و دولت داری سالم نیزباید پیش برده شود؟

سئوالات وپیشنهادات خود را می توانید شام پنجشنبه هنگام پخش برنامه صدای شما (6:45 بعد از ظهر به وقت کابل، و 2:15 بعد از ظهر به وقت لندن) با تماس به شماره 00442078360331 مطرح کنید.

همچنین می توانید به شماره 00447786208888 اس.ام.اس یا پیامک بفرستید.

یاهم به این نشانی به ما ایمیل کنید:

dari@bbc.co.uk