روزنامه های کابل: شنبه اول حوت

با ادامه عملیات نظامی نیروهای ناتو و افغان در ولایت هلمند، در جنوب افغانستان، روزنامه های چاپ امروز کابل هم مطالب اصلی خود را به همین موضوع اختصاص داده اند.

این عملیات در ۲۴ دلو/بهمن، با شرکت بیش از ۱۵ هزار سرباز افغان و ناتو در منطقه های مارجه و نادعلی در ولایت هلمند علیه شورشیان طالبان آغاز شد.

آرمان ملی در یادداشتی نوشته که هرچند عملیات هلمند با "تبلیغات بیش از حد" آغاز شد، اما مقابله طالبان با نیروهای افغان و بین المللی در این عملیات چندان "گرم" نبوده است.

به نظر نویسنده یادداشت، این امر نشانه ای از آن است که طالبان با استفاده از "تاکتیک مشغول کننده" می خواهند نیروهای افغان و خارجی را اغفال کنند و فرصت به دست آورند.

نویسنده آرمان ملی در ادامه نوشته که اگر این عملیات با بستن راهها نفوذ شورشیان به ولایت های همجوار و حمله به مراکز دور و نزدیک آنان در منطقه همراه می بود، نتایج آن بیش از آن می بود که امروز به دست آمده است.

نویسنده افزوده که اگر این کار انجام نشود، هزینه گزاف عملیات مشترک در ولایت هلمند هدر خواهد رفت.

روزنامه افغانستان در مطلبی پرسش هایی را در ارتباط با عملیات هلمند مطرح کرده و از جمله پرسیده در حالی که معمولاً اسرار نظامی مخفی نگه داشته می شود، چرا این عملیات با "تبلیغات گسترده، بوق و کرنا" آغاز شده است.

پرسش دیگر نویسنده این است که چرا این عملیات همزمان با تبلیغات گسترده بین المللی در باره گفتگو باطالبان آغاز شده، "آیا هدف اساسی جامعه جهانی ایجاد اخلال در صفوف طالبان است؟"

نویسنده همچنین پرسیده که این عملیات چرا در فصل زمستان آغاز شده، در حالی که پیش از این معمولاً جنگ در فصل بهار آغاز می شد. به نظر نویسنده آغاز این عملیات در زمستان شاید برای این باشد که پیش از کنفرانس کابل در بهار آینده و اعلام جزئیات طرح گفتگو با طالبان، آنان به قدر کافی تضعیف شوند.

ماندگار هم پرسش هایی را در همین مورد مطرح کرده و پرسیده که آیا "افزایش قدرت" طالبان در یک سال گذشته باعث این قدر تبلیغات گسترده برای این عملیات شده یا چند "عملیات موفقیت آمیز طالبان در قلب منطقه امنیتی کابل؟"

با این حال نویسنده افزوده که طرح مصالحه با طالبان که با "چراغ سبز ناتو و آمریکا" به همراه بوده است، در شرایط کنونی "به نفع قدرت های موجود در افغانستان" نیست و آنها حضور طالبان را "غنیمتی" می دانند که "به سادگی" از دست نمی دهند.

نویسنده در توضیح این "قدرت های موجود" نوشته که "برخی گروههای سیاسی" حیات سیاسی و اقتصادی خود را در خشونت، بحران و ادامه حضور طالبان می دانند. نویسنده ماندگار همچنین نوشته که "نقش آفرینان منطقه ای و کارگردنان بین المللی" از امنیت مردم افغانستان به عنوان "ابزار تدافعی" و برای "ثبات مکانیسم سیاسی" خود علیه یک دیگر کار می گیرند و در نتیجه دود این "آتش بازی" به چشم مردم افغانستان می رود. باختر با اشاره با پیوستن شماری از ماموران پلیس به طالبان در ولایت وردک، در جنوب غرب کابل، در پاسخ به این پرسش که "چرا افسران پلیس به طالبان می پیوندند؟" نوشته که ممکن است عده ای واقعاً "تمایلات طالبانی" داشته باشند.

خبر پیوستن چند مامور پلیس به طالبان در ولسوالی/شهرستان "چک" وردک روز پنجشنبه، ۲۹ دلو/بهمن، پخش شد، اما مقامات این ولایت تایید نکرده اند که این ماموران به رضایت خود به گروه طالبان پیوسته باشند.

باختر هرچند پیوستن ماموران پلیس به طالبان را "نادر" خوانده و دلیل آن را آموزشهای ناکافی، عدم بررسی و نظارت از کارکردهای فرماندهان و نیروهای محلی پلیس و حقوق کم ماموران پلیس دانسته است.

نویسنده مطلب از وزارت داخله/کشور خواسته که برای باقی ماندن ماموران پلیس به صفوف نیروهای امنیتی، باید به این نیروها در کنار آموزش، "انگیزه و امید" بدهد.