روزنامه های کابل: دوشنبه ۳ حوت

تعدیل قانون انتخابات و عملیات هلمند، در محور موضوع های مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

هشت صبح در مطلبی در باره تعدیل قانون انتخابات افغانستان نوشته که "افغانی سازی انتخابات زمینه تقلب را بیشتر می سازد".

اخیراً حامد کرزی با استفاده از صلاحیت هایش در زمینه قانونگزاری، این قانون را تعدیل و با یک "فرمان تقنینی" آن را نافذ کرد. شورای ملی به دلیل این که در سال آخر کاری خود قرار دارد، حق تعدیل این قانون را ندارد.

بر اساس متن تعدیل شده این قانون، دیگر افراد خارجی به عنوان عضو کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی تعیین نخواهند شد و زمان تعیین برگزاری انتخابات هم از صلاحیت های کمیسیون انتخابات است.

نویسنده هشت صبح نوشته که حذف اعضای خارجی کمیسیون بررسی شکایات، که آقای کرزی از آن به عنوان "افغانی سازی" این کمیسیون خوانده، "نگرانی هایی" را برانگیخته است.

نویسنده به نقل از شماری از اعضای مجلس نمایندگان نوشته که انتخابات در افغانستان نیازمند "نظارت بیرون و بالاتر از نظارت های درونی" دارد. به گفته این نمایندگان، نقش جامعه بین المللی در برگزاری و نظارت از انتخابات، "قابل چشم پوشی نیست".

سروش ملت تعدیل قانون انتخابات را موضوع مطلب اول خود قرار داده و در آن این پرسش را مطرح کرده که "نفس این تعدیلات چرا رخ داده است؟"

به نظر نویسنده، بالا بردن میزان پولی که از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به عنوان "ضمانت" گرفته می شود، می تواند از "حضور بیش از حد" نامزدها، به ویژه آنانی که از حمایت مالی و مردمی کافی برخوردار نیستند، جلوگیری کند.

بر اساس متن تعدیل شده قانون، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مکلف به ارائه کپی صد هزار کارت شناسایی رای دهندگان و دو و نیم میلیون افغانی پول به عنوان ضمانت شده اند.

نویسنده سروش ملت در ادامه همچنین افزوده که ممکن است شماری از "افراد توانمند و دردمند" توانایی پرداخت این مقدار را نداشته باشند. به نظر نویسنده، این می تواند "به ضرر جامعه و کشور" باشد.

اراده با توجه به عملیات نظامی ناتو در هلمند در سرمقاله خود نوشته در حالی که این عملیات وارد نهمین روز خود می شود، هنوز از "برنده واقعی و قطعی" این عملیات "خبری نیست".

به نوشته اراده، طالبان تلاش می کنند از روشهای "کاملاً چریکی" و کارگذاری مین کار گیرند و نیروهای افغان و ناتو را به چالش بکشند. نویسنده افزوده که طالبان همچنین تلاش دارند با استفاده از این روش از شدت فشار عملیات مشترک بکاهند و نیروهای خود را به "جاهای امن" منتقل کنند.

سرمقاله نویس این روزنامه در ادامه افزوده که اگر عملیات مشترک به همین گونه ادامه یابد، نه تنها طالبان تعضعیف نخواهند شد، بلکه اهداف از پیش تعیین شده این عملیات هم به دست نخواهند آمد. به نظر نویسنده این امر می تواند استراتژی جدید نظامی ژنرال استانلی مک کریستال، فرمانده ناتو را "کمرنگ" کند.

روزنامه دولتی انیس با اشاره به عملیات ناتو در هلمند، تاکید کرده که ممکن است طالبان از راههای کوهستانی به پاکستان فرار کنند و با سازماندهی مجدد به منطقه بازگردند.

انیس نوشته که این موضوع مهم است؛ ناتو و دولت افغانستان باید راههای فرار احتمالی مخالفان را تحت کنترل بگیرند و همچنین برای پایان عملیات در هلمند هم "اقدامات فوری" را روی دست گیرند.

همین روزنامه و همچنین چند روزنامه دیگر دولتی خبر داده که صبغت الله مجددی، رئیس مجلس سنا استعفای خود را پس گرفته است.

آقای مجددی در مراسم گشایش اجلاس بهاری شورای ملی، در حضور حامد کرزی، رئیس جمهوری و اعضای هر دو مجلس شورا، در اعتراض به آنچه او "حمایت دولت از فساد" خواند، استعفایش را اعلام کرد. جریان این مراسم از تلویزیون ملی به طور زنده پخش شد.

انیس به نقل از خبرگزاری دولتی باختر نوشته که آقای مجددی در پی "اصرار" اعضای مجلس سنا حاضر شد استعفایش را پس بگیرد و به کارش ادامه دهد.

ماندگار با توجه به سی سالگی قیام سوم حوت/اسفند ۱۳۵۸ مردم کابل علیه دولت حزب دموکراتیک خلق در آن زمان، نوشته که مسئولیت به فراموشی سپردن افتخار این قیام به دولت حامد کرزی بر می گردد.

روزنامه افزوده که "کوتاهی" دولت آقای کرزی در زنده نگه داشتن خاطره "میراث های جهاد و مقاومت" مردم افغانستان باعث شده که "ارزشهای بیدارگر و نویدبخش به تاریکی تاریخ سپرده شود".

ماندگار در ادامه نوشته که دولت از بزرگداشت چنین روزها "شانه خالی" می کند و بر عکس از شخصیت هایی بزرگداشت می کند که "خون هزاران مردم و زن" کشور را برای دفاع از "اندیشه های بیرونی" ریختند.