نشریات کابل: چهارشنبه 5 دلو

مین گذاری مارجه از سوی طالبان، بازداشت فرماندهان این گروه در پاکستان و تلاشها برای تامین صلح در افغانستان، از مسایل مطرح در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه باختر کشت مین در منطقه مارجه هلمند را "گروگان گیری" مردم عادی این منطقه به وسیله طالبان توصیف کرده و نوشته طالبان با این عمل ثابت کرده اند که به حیات غیرنظامیان توجه ندارند.

نویسنده باختر از قول یک تن از ساکنان مارجه می گوید در 200 متری خانه های اهالی این منطقه صدها مین به وسیله طالبان کشت شده است.

روزنامه باختر به این نظر است که طالبان پس از شکست در هلمند باید به دلیل مین گذاری مناطق غیرنظامی محاکمه شوند.

روزنامه ویسا در یادداشت اصلی خود کشتار غیرنظامیان را مایه نگرانی خوانده و پرسیده این روند تا چه زمانی ادامه پیدا می کند؟

ویسا در ادامه می نویسد کشتار غیرنظامیان به وسیله نیروهای خارجی توجیه ناپذیر است و ادامه این وضعیت سبب می شود که روزی کاسه صبر مردم افغانستان لبریز شود.

در تازه ترین مورد بیست و هفت غیر نظامی در ولایت دایکندی به وسیله ای نیروهای ناتو کشته شدند که مقامات ناتو با عذر خواهی رسمی از این رویداد آن را اشتباه اطلاعاتی عنوان کردند.

روزنامه انیس دستگیری شماری از فرماندهان طالبان را در پاکستان "باور نو" توصیف کرده و نوشته دستگیری این افراد به وسیله نیروهای امنیتی پاکستان نشان می دهد که این کشور به عمق تهدید طالبان پی برده است.

به نظر نویسنده انیس در گذشته مقامات پاکستانی همواره حضور فرماندهان طالبان در این کشور را رد می کردند.

روزنامه اصلاح تشکیل کمیسیون تازه ای صلح در افغانستان را گامی مهم برای تامین امنیت در این کشور خوانده است.

به نوشته این روزنامه این کمیسیون که رهبری آن را رئیس جمهوری افغانستان به عهده دارد به زودی کنفرانس بزرگی به هدف جستجوی راه های منتهی به صلح در افغانستان را برگزار می کند.

روزنامه آرمان ملی رسانه های دیداری و شنیداری افغانستان را مورد انتقاد قرار داده که به باور نویسنده "ابتذال" را در جامعه ترویج می کنند.

نویسنده آرمان ملی پخش موسیقی و فیلم های خارجی را در برخی رسانه های افغانستان مخالف فرهنگ این کشور می خواند و می نویسد آن چه که از سوی برخی از تلویزیون های افغانستان به نام موسیقی نشر می شود، هیچ رابطه ای با موسیقی اصیل ندارد.

مطالب مرتبط