برای بهبود عملکرد پلیس افغانستان چه باید کرد؟

Image caption آیا فکر می کنید که حضور پلیس افغان درمناطق آزاد شده ازکنترل طالبان به بهبود وضعیت امنیت در افغانستان کمک خواهد کرد؟

همزمان با ادامه عملیات نظامی درهلمند با هدف بیرون راندن طالبان از مارجه و دیگرمناطق، فرماندهان نظامی افغان و ناتو اعلام کرده اند که درتلاش برای "افغانیزه" ساختن عملیات نظامی و تأمین امنیت در سراسر افغانستان، نیروهای افغان نقش بیشتری به عهده خواهند داشت.

به گفته فرماندهان ناتو، در گذشته، پس از پاکسازی مناطق از وجود طالبان، نیروهای کافی وجود نمی داشت تا امنیت این مناطق را حفظ کنند. اما این بار تعداد زیادی از نیروهای پلیس افغان که تازه آموزش دیده اند برای تأمین امنیت به مناطق آزاد شده از تسلط طالبان فرستاده خواهند شد.

آیا فکر می کنید که حضور پلیس افغان در مناطق آزاد شده از کنترل طالبان به بهبود وضعیت امنیت در افغانستان کمک خواهد کرد؟

تأکید ناظرین همواره براین بوده که در مناطق جنگ زده، باید پلیس دل مردم را به دست آورد تا از نفوذ دوباره شورشیان جلوگیری شود.

همزمان نگرانیهای نیز مطرح است که نیروهای امنیتی افغان از فساد و بی کفایتی رنج می برند، بنابر این شاید نتوانند اعتماد مردم محل را جلب کنند.

شما در این مورد چه نظری دارید؟

چه فکر می کنید، دولت افغانستان چه راههای را باید جستجو کند تا عملکرد نیروهای امنیتی افغان بهبود یابد و خود افغانها امنیت کشور خود را بدست گیرند؟

سئوالات و پیشنهادات خود را می توانید شام پنجشنبه هنگام پخش برنامه صدای شما (6:45 بعد از ظهر به وقت کابل، و 2:15 بعد از ظهر به وقت لندن) با تماس به شماره 00442078360331 مطرح کنید.

همچنین می توانید به شماره 00447786208888 اس.ام.اس یا پیامک بفرستید.

یابه این نشانی به ما ایمیل کنید:

dari@bbc.co.uk