ناتو و چالشهای پیش رو در افغانستان

رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا
Image caption آقای گیتس غیرنظامی ساختن اروپا را برکت خواند ولی گفت که در بعضی از نقاط اروپا این روند از حد فراتر رفته است.

رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، هشدار داده است که پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بامشکلات و چالش های جدی روبروست.

به گفته وزیر دفاع آمریکا، در بخش هایی از اروپا روند غیرنظامی ساختن بیش از حد صورت گرفته است .

رابرت گیتس در حالی این سخنان را اظهارداشته که ناتو با چالش های زیادی در افغانستان روبروست و استراتژی جدید برای تعیین نقش آتی این پیمان را دردست بررسی دارد .

بعضی از مفسران بر این باورند که ناتو بسوی بحران می رود چرا که برغم مخالفت شدید مردم بسیاری از کشورهای اروپایی عضو ناتو با ماموریت این پیمان در افغانستان، مقامات ناتو افزایش اخیر درشمار نیرو در افغانستان را نشانه هم همبستگی سیاسی در بین کشورهای عضو بشمار می آورند.

ولی به هر حال شکی نیست که مخالفت افکار عمومی کشورهای اروپایی بین آمریکا و اروپا شکاف ایجاد می کند.

وزیر دفاع آمریکا که درجمع دیپلمات ها، مقامات و افسران ارتش در واشنگتن،پایتخت آمریکا، سخن می راند با صراحت تمام آینده ناتو را مطرح کرد و در حالیکه پذیرفت شمار نیروهای ناتو در افغانستان افزایش یافته است ولی گفت که ناتو بطور منظم با مشکلات جدی روبروست.

آقای گیتس غیرنظامی ساختن اروپا را برکت خواند ولی گفت که در بعضی از نقاط اروپا این روند از حد فراتر رفته است و افرود که این امر باعث ممانعت از عملیات نظامی شده و بعنوان نشانه ضعف ناتو در نظر گرفته خواهد شد و در آینده امنیت را به خطر خواهد انداخت.

او بار دیگر شکایت آمریکا از بابت بودجه اندکی که کشورهای اروپایی صرف امور دفاعی می کنند را مطرح کرد.

در حالیکه مقامات ناتو اصلاحاتی را برای این پیمان در نظر گرفته اند ولی ادامه اختلاف فرهنگی بین دو قاره بر سر ارزش نیروی نظامی، میزان سرمایه گذاری و چگونگی کاربرد آن همچنان یکی از جدی ترین مشکلات بین کشورهای اروپایی و آمریکاست که در این میان افغانستان هم برآن دامن زده است .

سقوط اخیر دولت هلند بدلیل درخواست خارج کردن نیروهای این کشور از افغانستان گرچه بر تعهد نیروهای ناتو در این کشور تاثیر منفی نخواهد داشت ولی یادآور این موضوع است که نظرمردم کشورهای اروپایی عضو ناتو درمورد افغانستان تغییر پذیر است و ناتو وقت زیادی برای نشان دادن پیشرفت واقعی از جنگ در افغانستان ندارد.

مطالب مرتبط