انتقاد روسیه از کوتاهی ناتو در ارتباط با مواد مخدر افغانستان

معتادان به هروئین
Image caption در روسیه هر سال چند هزار نفر در اثر اعتیاد جان خود را از دست می دهند

روسیه نیروهای ناتو در افغانستان را متهم کرده است که برای محدود کردن تولید و صدور هروئین افغانستان، به حد کافی تلاش نکرده اند.

ویکتور ایوانف، رئیس سرویس کنترل مواد مخدر فدرال روسیه، می گوید طالبان در تولید مواد مخدر کمترین نقش را داشته است ولی رهبری ناتو توجه اصلی خود را صرفا به مبارزه با این تولید کننده کوچک متمرکز کرده و مبارزه با تولید 99 درصد باقی مانده مواد مخدر را به مقامات محلی افغان واگذار کرده است.

آقای ایوانف گفت تولید هروئین در افغانستان به صورت عاملی برای بی ثباتی جهانی در می آید و این موضوع به خصوص در مورد روسیه که مقصد حمل این مواد است و نیز جمهوری های آسیای میانه که مسیر حمل مواد مخدر است صدق می کند.

او افزود معادل 90 درصد تجارت مواد مخدر روسیه را هروئین افغانستان تامین می کند و هر سال 35 تن از این مواد وارد خاک روسیه می شود که برای 5 میلیون نوبت تزریق مواد مخدر کفایت می کند.

ویکتور ایوانف گفت بخشی از این هروئین به بنادر گرجستان رسیده و از آنجا به روسیه و اروپا حمل می شود.

رئیس سرویس کنترل مواد مخدر فدرال روسیه گفت از هنگام شروع عملیات ضد تروریستی در افغانستان یعنی از ده سال گذشته تا کنون قاچاق مواد مخدر به روسیه دو برابر شده و به صورت یک مشکل جدی در آمده است.

نهاد مبارزه با مواد مخدر روسیه، تعداد معتادان به مواد مخدر این کشور را 5 میلیون نفر اعلام کرده و می گوید هروئینی که از افغانستان وارد می شود مسبب اعتیاد نیمی از این عده است.

در روسیه هرسال چندین هزار نفر در اثر اعتیاد به مواد مخدر جان خود را از دست می دهند.

مطالب مرتبط