محدویت های تازه بررسانه ها در افغانستان را چگونه می بینید؟

وزارت داخله افغانستان از رسانه های تصویری داخلی و خارجی در این کشور خواسته که از پوشش مستقیم حوادثی مانند انفجارهای روز جمعه (26 فوریه) در کابل، پرهیز کنند.

مقامات افغان می گویند درخواست عدم پخش مستقیم این گونه حوادث بر اساس دلایلی از جمله اینکه این اقدام موجب تشجیع شورشیان شده و "اسرار نظامی" را در هنگام اجرای عملیات افشاء می کند، مطرح شده است.

آنها تاکید کرده اند که خبرنگاران تنها پس پایان عملیات نظامی و اطلاعاتی قادرخواهند بود فیلم بگیرند و گزارش تهیه کنند. شما چه فکر می کنید: آیا پخش مسقتیم حوادث ازسوی رسانه های تصویری موجب تشجیع شورشیان و افشاء اسرارنظامی درجریان عملیات می شود ؟

اقدام حکومت افغانستان برای وضع محدویت ها در پخش مسقتیم جریان حملات شورشیان در افغانستان با واکشن های تند داخلی و بین المللی مواجه شده است.

ریچارد هولبروک، نماینده ویژه بارک اوباما ، رئیس جمهوری آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، محدودیت های تازه حکومت افغانستان برای رسانه های گروهی را نگران کننده دانسته و گفته که وزارت امور خارجه ایالات متحده و شخص هیلاری کلینتون، وزیر خارچه آمریکا، با محدودیت های اعلام شده مخالفند و نظر خود را با مقام های افغان مطرح خواهند کرد.

مسولان رسانه های و مدافعان آزادی بیان در افغانستان نیز این تصمیم نهاد های امنیتی را خلاف قانون اساسی افغانستان می خوانند و تاکید دارند که وضع چنین محدودیت هایی مردم را از دسترسی به اطلاعات به موقع و دقیق محروم می کنند.

به نظرشما، وضع چنین محدودیت هایی در چه حدی می تواند دسترسی به موقع مردم به اطلاعات را محدود می کند؟

درصورت ادامه وضع چنین محدودیت ها که ابتدا در سال 2007 ازسوی ریاست امنیت ملی مطرح شد، بر آینده فعالیت رسانه ها و خبرنگاری در افغانستان چگونه خواهد بود؟

دیدگاه ها و پرسش های خود را می توانید شام پنجشنبه هنگام پخش برنامه صدای شما (6:45 بعد از ظهر به وقت کابل، و 2:15 بعد از ظهر به وقت لندن) با تماس به شماره 00442078360331 مطرح کنید.

همچنین می توانید به شماره 00447786208888 اس.ام.اس یا پیامک بفرستید.

یابه این نشانی به ما ایمیل کنید: dari@bbc.co.uk