حمایت افغانستان از استراتژی آمریکا برای مبارزه با مواد مخدر

کشتزار خشخاش در جنوب افغانستان
Image caption افغانستان بیش از نود درصد مواد مخدر جهان را تولید می کند

مقامهای دولت افغانستان از استراتژی تازه آمریکا در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، حمایت کرده اند. استراتژی تازه بر کمک به کشاورزان و ضربه زدن به شبکه های قاچاق مواد مخدر متمرکز است.

مقامهای آمریکایی گفته اند که این استراتژی به دولت افغانستان کمک می کند که برای مبارزه با مواد مخدر گامهای موثری بردارد.

بخشی از این استراتژی بر کمک به کشاورزان از طریق تقویت درآمدهای جایگزین کشت خشخاش متمرکز است – چیزی که دولت افغانستان همواره بر آن تاکید کرده است.

زلمی افضلی، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به بی بی سی گفت که استراتژی دولتهای افغانستان و آمریکا در برابر مواد مخدر "همسان" است و به همین دلیل دولت افغانستان از آن حمایت می کند.

آقای افضلی گفت: "این استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر (افغانستان) شامل نکته های مهمی است که دولت افغانستان همیشه بر آن تاکید داشت؛ مانند: کمک به کشاروزان افغان و تمرکز بر قاچاقاچیان مواد مخدر."

برنامه کشت جایگزین یکی از نکته های مهم استراتژی جدید آمریکا در قبال مبارزه با مواد مخدر در افغانستان است که شماری از افغانها این امر را در مبارزه با مواد مخدر موثر می دانند.

با این که آقای افضلی تاکید دارد که این برنامه از چند سال به این سو از سوی دولت افغانستان در شماری از ولایات این کشور به اجرا گذاشته شده، اما کشاروزان می گویند در عوض توقف کشت خشخاش به آنان کمکی نرسیده است. کشاورزی در ولایت شمالی بلخ گفت: "به ما هیچ کمک نشده، حتی ما برای خریدن کود شیمیایی هم پول نداریم. با آن که حکومت وعده داه بود که به کشاروزان کمک می کند، هیچ کمکی نکرده است."

مقامهای افغان می گویند درمان معتادان، جلوگیری از کشت خشخاش و بازداشت قاچاقچیان از اولویت های اسراتژی دولت این کشور است.

افغانستان ۹۰ درصد مواد مخدر دنیا را تولید می کند که بخش بیشتر آن در ولایت جنوبی هلمند تولید می شود.

مقامهای سازمان ملل متحد می گویند که در سال ۲۰۰۹ در مقایسه با سال ۲۰۰۸ کاهش قابل ملاحظه ای در تولید مواد مخدر در افغانستان رونما شده است.

به گفته آنان، در سال ۲۰۰۸ مقدار مواد مخدر تولید شده در افغانستان هشت هزار تن بوده و این مقدار در سال ۲۰۰۹ به هفت هزار تن کاهش یافت.

مطالب مرتبط