روزنامه های کابل: شنبه، ۱۵ حوت

افزایش اختیارات فرمانده کل نیروهای ناتو و مسائل مربوط به مبارزه با شورشیان در افغانستان بیشتر مورد توجه روزنامه های چاپ امروز کابل قرار گرفته است.

به تازگی ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در خاور میانه و آسیای مرکزی اعلام کرده است که پس از این فرماندهی نیروهای ویژه و تفنگداران دریایی آمریکایی با ژنرال استانلی مک کریستال، فرمانده ناتو در افغانستان خواهد بود.

پیش از این، واحدهای نیروهای ویژه و تفنگداران دریایی آمریکایی خارج از چارچوب نیروهای تحت امر ناتو در افغانستان فعالیت داشتند.

روزنامه افغانستان افزایش اختیارات فرمانده ناتو در افغانستان را مهم دیده و نوشته که این امر می تواند از یک سو به موفقیت عملیات های نظامی کمک می کند و از سوی دیگر برای ایجاد هماهنگی میان نیروهای ناتو و افغان موثر واقع شود.

نویسنده افزوده که پیش از این عدم تمرکز فرماندهی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان چالش های جدی را در برابر موفقیت ناتو و دولت افغانستان قرار داده بود.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان افزوده که "بسیاری از دستاوردهای عملیات نظامی در اثر همین ناهماهنگی ها و ناسازگاری ها بر باد رفته بود". نویسنده ابراز امیدواری کرده تمرکز رهبری نیروهای خارجی این موانع را بردارد.

باختر شیوه جدید مبارزه نیروهای امنیتی داخلی خارجی با شورشیان در افغانستان برای کاهش تلفات غیرنظامیان را "امیدوارکننده" دانسته است.

روز گذشته ژنرال استانلی مک کریستال، فرمانده ناتو در افغانستان دستور جدیدی را به نیروهای تحت امر خود صادر و تاکید کرد برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان توجه بیشتری صورت گیرد.

باختر افزوده این که فرمانده ناتو جلوگیری از تلفات غیرنظامیان را در صدر اولویت های ماموریت خود قرار داده، امیدواری هایی را برای تغییر در وضعیت نابسامان کنونی ایجاد کرده است.

نویسنده افزوده هرچند تعهد جدی برای حفاظت از جان مردم وضعیت عملیات را پیچیده می سازد، اما زمینه واقعی پیروزی را در نبردی که نقش اصلی را در آن حمایت مردمی دارد، هموار می کند.

ماندگار در یادداشت اصلی خود نوشته که نیروهای افغان و بین الملل باید با توجه به "درسهایی" که از عملیات مارجه در ولایت هلمند به دست آمد را در عملیات قندهار به کار گیرند.

به نوشته ماندگار، اگر در عملیات قندهار طالبان مانند عملیات هلمند تنها به "عقب نشینی" وادار شوند، ممکن است طالبان نفرات خود را به طور سلامت از منطقه بیرون کنند در حملات انتحاری به کار گیرند.

نویسنده تاکید کرده که باید کمربندهای دفاعی طالبان بررسی و از میان برداشته شود و همچنین راههای ورود طالبان به مناطق امن‌تر برای پناه گرفتن آنان در آن جا بسته شود.

اراده در سرمقاله خود نوشته که "کشت حرام" خشخاش در کشور به گونه "بی لگام" ادامه دارد و با وجود تلاش دولت افغانستان برای جلوگیری از آن، هنوز هم این کشور بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر جهان است.

به نوشته روزنامه تولید مواد مخدر در این کشور ظرف سه سال اخیر ۳۰ درصد کاهش داشته، اما این کاهش نتیجه مبارزه نهادهای داخلی و بین المللی نبوده، بلکه "نوسان بازار" مواد مخدر باعث این کاهش شده است.

به باور اراده، مبارزه با مواد مخدر کار آسانی نیست و با دستگیر کردن چند قاچاقچی و نابود کردن چند مزرعه خشخاش به طور "نمونه‌ای" ممکن نیست که با آن مبارزه کرد. به نظر نویسنده، امسال زمین‌های بیشتر زیر کشت خشخاش رفته و اراده جهانی هم برای نابودی این کشت وجود ندارد.