از کابل تا واشنگتن، فرصتی برای دوستی

یاد داشت های این صفحه متعلق به یک گروه از خوانندگان بی بی سی است، گروه چهارده نفری از دانش آموزان افغان که برای دیدار از مراکز آموزشی و علمی _ فرهنگی آمریکا به واشنگتن سفر کرده اند. این دانش آموزان که کمتر از 20 سال سن دارند، برای اولین بار به بیرون از افغانستان سفر می کنند.

این گروه شاگردان یک مکتب (مدرسه) خصوصی موسوم به معرفت هستند که به دعوت مدرسه ای به نام مدرسه قانون اساسی در فلادلفیا و با حمایت مالی موزه فلادلفیا برای یک هفته به آمریکا دعوت شده اند.

فاصله میان کابل _ واشنگتن چقدر است؟ چه چیز این شهر پرآوازه برای دانش آموزان افغان جالب است؟ کاخ سفید برای آنها چه معنی دارد؟ آیا تصمیم های که در واشنگتن گرفته می شود، ممکن است مسیر زندگی آنها را نیز تغییر دهد و از این رو به آن رو کند؟

دغدغه اصلی این دانش آموزان در این سفر چیست؟ چه حس و حالی دارند و تفاوت این دو دنیا را چگونه می بینند.