'بیش از سه هزار افغان در ایران منتظر اعدام هستند'

دار
Image caption این نخستین بار است که این تعداد زندانیان افغان در ایران محکوم به اعلام می شوند

هیاتی از مجلس نمایندگان افغانستان که اخیراً سفری به ایران داشته، گزارش داده است که بیش از ۳۰۰۰ افغان در این کشور منتظر اعدام هستند.

این هیات اخیراً برای بررسی وضعیت مهاجران افغان به ایران رفته بود.

امان الله پیمان، نائب رئیس مجلس، عبدالستار خواصی، منشی (دبیر) و تاج محمد مجاهد، رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس شامل این هیأت بودند.

آقای مجاهد در گزارشی که به مجلس ارائه کرد، گفت: "آنان (مقامات دادستانی کل ایران) این ارقام را ارائه کردند که در ایران ۵۶۳۰ نفر افغان محبوس اند و از میان آنها بیشتر از ۳۰۰۰ نفر بر اساس فیصله نهایی (حکم قطعی) محکوم به اعدام هستند."

آقای مجاهد گفت بیشتر این افراد در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بازداشت و محکوم به اعدام شده اند.

رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر افغانستان افزود: "تعداد زیادی از این ها با شواهد و مدارک اعتراف کرده اند که افراد عادی و بیچاره هستند و تنها در راه انتقال مواد مخدر استخدام شده بودند."

آقای مجاهد گفت آنان شامل مردان جوان و افراد مسن و فقیری هستند که برای رفع نیازمندی زندگی عادی خود دست به این کار زده بوده اند.

ایران از راه های عمده قاچاق مواد مخدر به کشورهای خاورمیانه و اروپا است. بخشی از مواد مخدری که از طریق ایران قاچاق می شود، در خود این کشور مصرف می شود. یونس قانونی، رئیس مجلس افغانستان در نشست علنی مجلس که حبیب الله غالب، وزیر عدلیه/دادگستری و خلیل فراهی معاون وزارت خارجه این کشور هم حضور داشتند موضوع بازگرداندن این زندانیان به کشور را مطرح کرد.

آقای قانونی گفت: "وزارت عدلیه ما به هر قیمتی که هست، آمادگی بگیرد، بودجه پیشنهاد کند، در صورتی که این محبوسین منتقل شوند، از آنها حفاظت صورت گیرد."

اما حبیب الله غالب، وزیر عدلیه گفت که وزارت تحت امر او برای نگهداری از این تعداد زندانیان پول، امکانات و جای کافی ندارد.

مسئولیت نگهداری زندانیان در افغانستان به عهده وزارت عدلیه است.

آقای غالب همچنین افزود که در مورد زندانیانی که محکوم به اعدام شده اند، هنوز هیچ گونه موافقتنامه ای میان افغانستان و ایران به امضا نرسیده است.

ایران از جمله کشورهایی است که اجرای حکم اعدام در آن معمول است.

هر چند اجلاس امروز مجلس به نتیجه مشخصی نرسید، اما مجلس تصمیم بر این قرار گرفت که مقامات وزارت های خارجه، عدلیه، داخله/کشور و دادستانی کل افغانستان این موضوع را بیشتر بررسی کنند.

از آغاز تهاجم شوروی سابق به افغانستان در سال ۱۳۵۸ خورشیدی، حدود سه میلیون افغان به ایران مهاجر شدند و در حال حاضر هم حدود دو میلیون مهاجر افغان در این کشور حضور دارند.

دولت خواستار بازگشت این مهاجران به کشور خود است، اما در مواردی برخورد دولت ایران با این مهاجران باعث ناخشنودی مقامات افغان شده است.

مطالب مرتبط