'ایران به طالبان روش بمبگذاری را آموزش داده است'

Image caption اعضای طالبان که تسلیم شده اند - 14 مارس

بنا به گزارشی در شماره روز یکشنبه (21 مارس)، هفته نامه ساندی تایمز، چاپ لندن، ایران به طالبان روش های مختلف بمبگذاری را آموزش داده است.

برخی از فرماندهان طالبان به خبرنگار هفته نامه ساندی تایمز گفته اند جنگجویان آنها برای جنگ علیه سربازان خارجی در افغانستان، در ایران آموزش دیده اند.

به گفته آنها به افراد طالبان در زمینه انجام حملات پیچیده و مین گذاری آموزش داده شده و این امر در کشتن سربازان بریتانیایی در هلمند موثر بوده است.

این اولین بار است که اعضای ارشد طالبان در باره آموزش نظامی این گروه در ایران در مطبوعات بریتانیایی با جزئیات افشاگری می کنند.

به گفته این دو فرمانده، مقامات ایرانی به آنها پول دادند تا در فصل زمستان در یک دوره آموزشی سه ماهه تعلیم نظامی در ایران، شرکت کنند.

آنها از مرز افغانستان با ایران به طور قاچاقی وارد شهر زاهدان در جنوب شرق ایران شده و برای رسیدن به اردوگاه آموزشی چند ساعت در بیابان سفر کرده اند.

به گفته این فرماندهان، مربی های آنها که لباس غیر نظامی به تن داشته اند، هر روز به آنها طرق جنگ عملی را آموزش می داده اند.

به نوشته ساندی تایمز به گفته این فرماندهان طالبان در اولین ماه به آنها یاد داده اند چگونه به کاروانهای نظامی حمله و پیش از رسیدن نیروهای ناتو فرارکنند. در ماه دوم به آنها طرق مین گذاری و همچنین نحوه به دام انداختن سربازانی که برای نجات زخمی ها آمده اند، آموزش داده شده است.

ماه بعد نیز به آنها یاد داده شد چگونه به پایگاه ها و پاسگاه های نظامی حمله کنند .

فرماندهان طالبان به هفته نامه ساندی تایمز گفته اند که مرکز آموشی آنها در یک قلعه روی یک تپه قرار داشته است.

مقامات غربی که از حمایت طالبان توسط ایران نگرانند این اظهارات را معتبر توصیف کرده اند.

هفته نامه ساندی تایمز نوشته است که تصور می شود سختگیری های که در پاکستان علیه طالبان اعمال می شود آنها را تشویق کرده برای درخواست کمک به ایران رو آورند.

کارل آیکنبری، سفیر آمریکا در افغانستان نیز اخیرا از نشانه های همکاری بین ایران و طالبان سخن گفته است.

این هفته نامه در شماره روز یکشنبه خود نوشته است ایران شیعه مدت هاست مخالف طالبان عمدتا سنی بوده اما یکی از فرماندهان طالبان که با خبرنگار تایمز گفتگو کرده در مورد این تغییر جهت می گوید :"مذهب و تاریخ ما از هم متفاوت است اما هدف ما یکی است. ما می خواهیم آمریکایی ها را از بین ببریم."

مطالب مرتبط