دیدگاههای شما در مورد اجرای قانون " مصالحه ملی" افغانستان

قانون مصالحه ملی افغانستان که به موجب آن مظنونان به نقض حقوق بشر از پیگرد قانونی معاف می شوند، سرانجام عملا به اجرا درآمد.

با اجرای این قانون، افراد متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در طول جنگ های سه دهه گذشته، محاکمه نخواهند شد.

این قانون در سال 2007 میلادی از سوی مجلس شورای ملی افغانستان تصویب شد اما حامد کرزی، رئیس حمهوری افغانستان، آن را امضا نکرد و به پارلمان بازگرداند.

اما این بارمجلس نمایندگان افغانستان، با اکثریت دو سوم اعضای خود آن را تصویب کرد. به این ترتیب، دیگرنیازی به امضای رئیس جمهوری برای اجرای آن باقی نماند.

سازمانهای حقوق بشر افغانی و بین المللی بارها با اجرای این قانون مخالفت کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده اند. برخی از این سازمان ها خواستار نجدید نظر دراین قانون، و شمار دیگر خواستار لغو آن شده اند.

گروه های مدافع حقوق بشر و مخالفین این قانون تاکید دارند که کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر در افغانستان شده اند، باید محاکمه شوند و عدالت در مورد آنان اجرا شود.

از دید این گروهها، عفو افراد متهم به جرایم جنگی و نقض حقوق بشر، تنها در صورتی می تواند امکان پذیر باشد که افرادی که حقوق شان نقض شده، آنها را ببخشند.

شما چه نظر دارید، آیا شما هم فکر می کنید که این قانون باید لغو یا مورد بازنگری قرارگیرد؟

با توجه به اوضاع کنونی افغانستان، طرفداران این قانون براین تأکید دارند که شرایط فعلی برای محاکمه افراد متهم به نقض حقوق بشرآماده نیست، چراکه بررسی اتهامات دراین زمینه، ممکن است مشکل آفرین شود و مخالفتهای دربرابردولت را افزایش دهد.

آیا شما هم با این دیدگاه موافقید و فکر می کنید که زمان محاکمه افراد متهم به نقض حقوق بشر نرسیده است؟ یا اینکه شما راه دیگری را پیشنهاد می کنید؟

در مورد عذرخواهی متهمین به نقض حقوق بشر چه فکر می کنید، آیا این کار این می تواند در از بین بردن کدورتها و تسکین درد بازماندگان قربانیان کمک کند؟

سئوالات، دیدگاهها و پیشنهاد های خود را می توانید شام پنجشنبه، هنگام پخش برنامه صدای شما (6:45 بعد از ظهر به وقت کابل، و 2:15 بعد از ظهر به وقت لندن) با تماس به شماره 00442078360331 با وزیر فرهنگ افغانستان، درمیان بگذارید.

همچنین می توانید به شماره 00447786208888 اس.ام.اس یا پیامک بفرستید.

یاهم به نشانی زیر به ما ایمیل کنید:

dari@bbc.co.uk