روزنامه های کابل: شنبه ۲۹ حوت

یک روز مانده به نوروز روزنامه های چاپ کابل مطالب خود را به نوروز و سال نو خورشیدی در افغانستان اختصاص داده اند.

روزنامه های دولتی انیس، هیواد و اصلاح به نشانه نزدیک شدن نوروز صفحات بیرونی خود را با رنگ سبز چاپ کرده اند.

انیس در سرمقاله خود ابراز امیدواری کرده است که سال ۱۳۸۹ خورشیدی "دگرگونی های مثبتی" را برای کشور به همراه داشته باشد و فرهنگ تفاهم جایگزین فرهنگ خشونت شود.

انیس در مطلب دیگری با اشاره به رسمیت یافتن نوروز از سوی سازمان ملل به عنوان روز بین‌المللی، نوشته که نوروز امسال از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

باختر در سرمقاله خود ابراز امیدواری کرده است که در سال آینده خورشیدی افغانان کشته نشوند و در کنار هم در فضای آرام و صلح آمیز زندگی کنند.

آرمان ملی در سرمقاله خود فساد و ناامنی را از مهمترین چالشهای سال آینده خورشیدی خوانده و نوشته که هنوز در شریان های دولت خون فساد جاری است که نظام را بیمار کرده است.

به نظر نویسنده، مبارزه با فساد در افغانستان اکنون تنها در حد یک "آرمان" محدود شده است و از مبارزه موثر در کشور خبری نیست.

آرمان ملی هشدار داده است که اگر مبارزه با فساد امسال در عمل پیاده نشود، افغانستان سال های دیگری را هم بدون دستاورد مهمی از دست خواهد داد.

روزنامه افغانستان سرمقاله خود را به افزایش اختیارات اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان اختصاص داده و نوشته که فساد با "شعار" از میان نمی رود.

به نظر نویسنده، فساد نه تنها به فعالیت های سازمانی ادارات دولتی آسیب وارد کرده، بلکه از دولت افغانستان هم چهره بدی به جهان و مردم افغانستان ارائه کرده است.

روزنامه افزوده که فساد در نهادهای دولتی افغانستان به حدی نفوذ کرده که به "یک امر عادی" مبدل شده و گوش های مسئولان دولتی هم از بس که این موضوع را شنیده دیگر به آن "عادت" کرده است. به نوشته روزنامه، تذکر این نکته که در نهادهای دولتی فساد است، دیگر بر کاکردهای مسئولان دولتی اثری بجا نمی گذارد.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان در ادامه نوشته که هر چند مقامهای دولتی همه می گویند که با فساد مبارزه می کنند، اما این سخنان آنان بیشتر به شعاری می ماند که بیشتر برای "سردرگمی" مردم سر داده می شود.