روزنامه های کابل: سه‌شنبه، ۳ حمل

روزنامه های چاپ امروز کابل حضور هیات حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل و طرح صلح این هیات را بررسی کرده اند.

این هیات به رهبری قطب الدین هلال، معاون آقای حکمتیار و عضویت چهار عضو ارشد حزب اسلامی از چند روز پیش در کابل حضور دارد و با حامد کرزی، رئیس جمهوری و شماری از رهبران جهادی دیدار کرده است. باختر نوشته هرچند حضور هیات حزب اسلامی در کابل "امیدواری ها برای به ثمر رسیدن جریان مصالحه" را افزایش می دهد، اما طرح صلحی که این هیات ارائه کرده در افغانستان امروز قابل اجرا نیست.

روزنامه افزوده ممکن است همه شورشیان به روند صلح نپیوندند، اما اگر گفتگوها بخشی از مخالفان را به دست برداشتن از جنگ قانع کند گام مهمی برای تامین ثبات در کشور خواهد بود.

به نظر باختر، اگر حزب اسلامی و بخشهایی از گروه طالبان به روند صلح بپیوندند، این امر آغازی خواهد بود برای پایان شورشها در کشور.

نویسنده باختر در ادامه نوشته که شورشیان که در چند سال گذشته "اوج قدرت نمایی و شورشگری" خود را پیموده اند، می دانند که دیگر توانایی ادامه این قدرت نمایی را ندارند و دولت هم جنگ را راه حل نمی داند. نویسنده افزوده که اگر "همسایگان" بگذارند، فرصت خوبی برای مصالحه فراهم شده است.

آرمان ملی اما در مطلبی نوشته که صلح خواست مردم افغانستان است، اما صلح با یک گروه نباید به بهای از دست دادن ارزشها و دستاوردهای هشت سال اخیر به دست آید.

نویسنده روزنامه افزوده که این نگرانی وجود دارد که دولت "شماری از آزادی های شهروندی و آزادی بیان" را در مصالحه با مخالفان "به معامله بگذارد"، اما روزنامه حضور رسانه های آزاد و حمایت قانونی در این زمینه را "مایه امیدواری" دانسته است.

آرمان ملی همچنین تاکید کرده که اگر نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به کابل می آیند و با دولت گفتگو می کنند، مردم حق دارند بدانند که در این "مذاکرات پشت پرده" چه می گذرد.

نویسنده "بسیاری از مواد" طرح صلح نمایندگان حزب اسلامی را "مغایر قانون اساسی" دانسته و با اشاره به یکی مواد این طرح در باره خروج نیروهای بین المللی از کشور نوشته که این نیروها نه به خواست حامد کرزی آمده اند و نه به خواست او خواهند رفت.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود با اشاره به گزارشهای منتشر شده در باره ادعای یک فرمانده طالبان که گفته ایران صدها فرد وابسته به گروه طالبان را آموزش داده، نوشته که ایران از جمله کشورهای اسلامی است که در ۹ سال گذشته در بازسازی افغانستان نقش خوبی داشته است.

دولت ایران همواره این گونه گزارشها را به شدت تکذیب کرده است.

انیس هرچند نوشته که "تفاوت روشنی" میان دیدگاههای ایدئولوژیک دولت ایران و سازمانهای تروریستی وجود دارد، اما نویسنده به نقل از "برخی آگاهان" نوشته که برخی سازمانهای اطلاعاتی کشورهای همسایه از مخالفان دولت افغانستان "به طور خصوصی و مرموز" حمایت می کنند.

انیس هر چند توضیح بیشتری در این مورد ارائه نکرده اما افزوده که هنوز زود است که ادعای حمایت دولت ایران از مخالفان دولت افغانستان را قبول کرد.

مطالب مرتبط