روزنامه های کابل: چهارشنبه، ۴ حمل

سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به چین، موضوع اصلی روزنامه های چاپ امروز کابل است.

آقای کرزی روز سه شنبه، ۳ حمل/فروردین، برای یک سفر سه روزه به چین رفت و گفتگو بر سر مسائل اقتصادی و بازرگانی در محور مذاکرات او و رهبران چین خواهد بود.

انیس در مطلبی نوشته که با حفظ پیشرفت ها در روابط میان چین و افغانستان، احتمال آن وجود دارد که همکاریها میان این دو کشور به "اولویت" دولت افغانستان مبدل شود.

این روزنامه افزوده که افغانستان یکی از کشورهای مصرف کننده کالاهای چینی است و ضمناً افغانستان به گسترش روابط با کشورهای منطقه، از جمله چین نیاز دارد.

انیس در ادامه تاکید کرده که توسعه و تحکیم روابط با چنین به معنای تخریب روابط افغانستان با کشورهای دیگر نیست.

باختر سفر آقای کرزی به چین را "سفری متفاوت" خوانده و نوشته که پیش از این آقای کرزی با برنامه سیاسی به سفرهای خارجی می رفت، اما این بار با اهداف اقتصادی به چین رفته است.

به نظر نویسنده، "تاکید بر روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان، می تواند گزینه خوبی برای کشمکش های سیاسی شود و به این ترتیب رقابت های سیاسی، که اکثراً انگیزه سیاسی دارد، جایش را به همکاری های اقتصادی بدهد".

باختر افزوده که چین یکی از بازیگران عمده در زمینه اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان است. به نویسنده، "منابع سرشار و دست نخورده طبیعی افغانستان مهم ترین عامل جلب توجه این غول اقتصادی به سرمایه گذاری در افغانستان شده است".

نویسنده این روزنامه همچنین نوشته که ممکن است چین تهدیدهای امنیتی را در مرزهای خود جدی تلقی نکند، اما نمی تواند جاذبه های اقتصادی افغانستان را نادیده بگیرد.

ماندگار نوشته که احتمال آن وجود دارد که سفر آقای کرزی به چین حضور اقتصادی چین را در کشور بیشتر کند و موقعیت اقتصادی پاکستان را در این کشور "تضعیف" کند و جایگزین پاکستان در معادلات منطقه ای شود.

روزنامه افزوده که برداشتن محصولات گمرکی از مبادلات اقتصادی میان چین و افغانستان به زیان اقتصاد افغانستان تمام می شود و سود آن تنها به چین می رسد. نویسنده افزوده که آقای کرزی و مشاوران اقتصادی او این نکته را خوب می فهمند، آما را بر اساس "اهداف سیاسی" انجام می دهند.

نویسنده روزنامه همچنین نوشته که ممکن است بیشتر شدن حضور چین در مناسبات منطقه ای، پای این کشور را به میدان مبارزه با تروریسم هم بکشاند.

به نظر ماندگار، پیش از این دبیر کل ناتو دولت افغانستان را به گسترش روابطش با کشورهای منطقه تشویق کرده است و سفر آقای کرزی براساس برنامه های جدیدی صورت گرفته که می تواند با "طرح های" ناتو و آمریکا ارتباط داشته باشد.

هشت صبح در مطلب اصلی خود آغاز گفتگوها میان نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمیتار با دولت افغانستان را "حاکی از استیصال و بی چارگی این حزب در رقابت با طالبان" دانسته است.

ولی روزنامه افزوده که به دشواری می توان باور کرد که حزب اسلامی بدون "سلطه و سیطره مقامهای اطلاعاتی پاکستان" دست به این کار زده باشد. به نظر نویسنده، حزب اسلامی در ۳۰ گذشته "مطمئن ترین و قابل اعتمادترین گروه جهادی" افغانستان برای حاکمان نظامی پاکستان بوده است.

هشت صبح همچنین پرسیده که حزب اسلامی در برابر شرایطی که برای مصالحه با دولت مطرح کرده، چه تعهداتی را می پذیرد. به نظر نویسنده، برگزاری انتخابات سراسری، که در طرح این حزب آمده هم با ایدئولوژی و هم با آیین نامه آن مغایرت دارد.

نویسنده افزوده که آمدن هیات حزب اسلامی به کابل آغاز خوبی است، اما ادامه آن بستگی دارد به "هشیاری" مقامهای دولتی کشور. هشت صبح نوشته که اگر دولت "مصلحت" را به عوض قانون و عدالت پایه قرار دهد، دورنمای مذاکرات چندان امیدبخش نخواهد بود. اراده با توجه به مردود شدن شمار زیادی از داوطلبان کنکور، نوشته که با "بی نتیجه ماندن" تلاش های این آنان برای ورود به دانشگاهها، "همه ساله استعدادهای زیادی را از دست می دهیم."

روزنامه هشدار داده است که اگر این روند در سالهای دیگر هم ادامه یابد، از یک سو به "بحران بیکاری" خواهد افزود که خود فقر، ناامنی و خشونت را در پی دارد و از سوی دیگر باعث محرومیت شمار زیادی از جوانان از تحصیل خواهد شد.

اراده پیشنهاد کرده که وزارت تحصیلات عالی باید استراتژی خود را با واقعیت های عینی جامعه مطابقت دهد و مشکلات مردم را در نظر گیرد و میزان پذیرش دانشجو در دانشگاهها را بالا ببرد.