نشریات کابل: سه شنبه ۱۰ حمل

سفر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان و تحلیل ها و گمانه زنی ها در مورد اهداف این سفر، هنوز موضوع اصلی مورد بحث در روزنامه های چاپ کابل است.

روزنامه هشت صبح با توجه به سفر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان نوشته است که آقای اوباما تلاش کرد این پیام را به سربازان خود و دولت افغانستان برساند که جایی برای بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان وجود ندارد.

هشت صبح نوشته که باراک اوباما به سربازان خود انگیزه مبارزه در برابر طالبان داد و همزمان با تاکید بر عدم بازگشت طالبان به قدرت، به شکلی به بحث های مذاکره و امتیازدهی به طالبان اشاره کرد.

این روزنامه نوشته که آمریکا، برعکس بریتانیا، خواهان مذاکره بدون قید و شرط با طالبان نیست و اجازه نمی دهد طالبان به بهانه مذاکره و مصالحه، بار دیگر بر اریکه قدرت در افغانستان تکیه بزنند.

روزنامه سروش ملت نیز به نحوی به همین موضوع اشاره کرده و نوشته که سخنان اوباما در پایگاه هوایی بگرام واضحا نشان داد که آمریکا نسبت به مذاکره با طالبان در شرایط کنونی، زیاد خوشبین نیست.

این روزنامه نوشته که آقای اوباما بیشتر به فشار آوردن بر طالبان از راه نظامی تاکید داشت و به سربازان کشورش خاطر نشان کرد که اجازه ندهند القاعده یک بار دیگر در افغانستان به قدرت برسد.

سروش ملت افزوده که آمریکا احتمالا طرفدار مذاکره با طالبان تضعیف شده از راه نظامی است، نه طالبانی که امروز از موضع قدرت حرف می زنند.

روزنامه ماندگار از این هم فراتر رفته و نوشته است که موضع‌گیری باراک اوباما در برابر طالبان، "تلاش های دولت افغانستان برای مذاکره و آشتی با طالبان را با شکست روبرو کرد."

این روزنامه نوشته که از سخنان اوباما روشن است که عملیات نظامی و درهم شکستن طالبان از راه زور، هنوز گزینه اصلی آمریکا است.

ماندگار همچنین نوشته که از دیگر مسایل مطرح در سفر اوباما به کابل، یکی می تواند این باشد که آمریکا نسبت به روابط افغانستان با برخی کشورهای همسایه، از جمله ایران و "حرکات غیر قابل پیش بینی آقای کرزی"، نگران است.

روسای جمهوری افغانستان و ایران اخیرا از کشورهای یکدیگر دیدن کردند و نویسنده ماندگار می نویسد: "آمریکا هر چند از مناسبات افغانستان با کشورهای همسایه استقبال می کند ولی از برخی جهات نسبت به گسترش این مناسبات نگرانی هایی دارد، به ویژه از گسترش مناسبات شخصی آقای کرزی با دولت مردان ایران."

مطالب مرتبط