استفاده از بورسیه های تحصیلی

افغانستان سرزمین نیازمند به کادرهای فنی و مسلکی است و کشورهای جهان هم کم و بیش در پی رفع این نیاز بوده اند.

در تازه ترین مورد، امتحانی برای شناسایی واجدان شرایط برای تحصیلات عالی در هند از سوی وزارت تحصیلات عالی برگزار شد.

این هفته چگونگی توزیع بورسیه های تحصیلی و نحوه استفاده از آن را در صدای شما بررسی می کنیم و تلاش می کنیم با حضور یکی از مقامات مسئول در دولت به سوال های شما در این باره پاسخ بیابیم.

اگر مایلید باخبر شوید که چند نفر در چه رشته هایی به کدام کشورها جهت تحصیل اعزام شده اند و یا خواهند شد، شنونده صدای شما باشید.

همچنین می توانید نظرات خود در این باره را با مهمان برنامه و شنوندگان دیگر در میان بگذارید و اگر سوالی دارید بپرسید.

ایمیل ما برای دریافت سوال ها و نظرات تان پیش از پخش برنامه:

dari@bbc.co.uk

و در جریان پخش برنامه پیام های متنی (S.M.S) تان را به این شماره ارسال کنید:

00447786208888

اگر می خواهید سوال و نظرتان را به صورت مستقیم و زنده بیان کنید به این شماره زنگ بزنید و شماره خود را بگذارید:

00442078360331

صدای شما پنجشنبه در ساعت 6 و 45 دقیقه شام افغانستان از لندن پخش می شود.