نشریات کابل: پنجشنبه 12 حمل

رد فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی در مورد اصلاحات در قانون انتخابات از سوی پارلمان و گزارش سازمان ملل در مورد افزایش کشت حشیش در افغانستان، از مسایل مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه سروش ملت به گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد افزایش کشت حشیش در افغانستان پرداخته و آن را "بلای دیگری" برای مردم افغانستان خوانده است.

این روزنامه نوشته که مبارزه افغانستان و جامعه جهانی علیه هروئین و تریاک در افغانستان تا حالا به جایی نرسیده که کشت چرس نیز در این کشور شدت گرفته است.

نویسنده دلیل اصلی افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان را فقر و بیکاری دانسته و افزوده که تا زمانی دولت افغانستان برنامه های موثری برای بهبود زندگی مردم به اجرا نگذارد، هر گونه مبارزه علیه کشت خشخاش و حشیش ناکام خواهد ماند.

همین روزنامه در مطلب دیگری به رد فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی در مورد اصلاحات قانون انتخابات از سوی مجلس نمایندگان پرداخته و آن را یک عمل "خلاف منافع ملی" توصیف کرده است.

این روزنامه نوشته که قانون کنونی انتخابات دارای نواقص و کاستی های زیادی است که در قانون جدید، همه رفع شده بود، اما رد این اصلاحات، به باور نویسنده، یک بار دیگر زمینه تقلب و نابسامانی را در انتخابات پیش روی پارلمانی فراهم خواهد کرد.

روزنامه هشت صبح اما رد فرمان تقنینی رئیس جمهوری از سوی مجلس نمایندگان را "جدیت" مجلس توصیف کرده و نوشته که این اقدام، یک بار دیگر تقابل میان پارلمان و حکومت را نشان داد.

هشت صبح نوشته که روابط حکومت و پارلمان در افغانستان در سالهای اخیر چندان "صمیمانه" نبوده است.

روزنامه ماندگار نیز زیر عنوان "مجلس نمایندگان تازه وفا می کند!" به همین موضوع پرداخته است.

این روزنامه نوشته که نمایندگان مجلس، در پایان عمر کاری شان تازه متوجه اصلاحات شده و یاد گرفته اند که چگونه به خواستهای حکومت "نه" بگویند.

ماندگار نوشته که مجلس نمایندگان اگر از آغاز کار به فکر "اصلاحات" می بود، امروز افغانستان با مشکلاتی که دارد، روبرو نمی بود.

مطالب مرتبط