نشریات کابل: دوشنبه 16 حمل

سفر حامد کرزی به قندهار و سخنرانی او در میان بزرگان قومی، زیر ذره بین روزنامه های چاپ امروز کابل رفته است.

روزنامه آرمان ملی از موضعگیری های اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در برابر غرب و طالبان به شدت انتقاد کرده و نوشته که این گونه اظهارات "کشور را به بربادی می دهد."

آقای کرزی اخیرا "خارجی ها" را به "مداخلات ویرانگر" در افغانستان و دست داشتن در تقلب های گسترده انتخاباتی متهم کرده و گفته است که آنها می خواهند در افغانستان "حکومت مزدور" ایجاد کنند.

نویسنده آرمان ملی نوشته که اظهارات اخیر آقای کرزی در کمیسیون انتخابات و پس از آن سخنرانی اش در قندهار، "پل های برگشت را ویران می کند" و باعث خواهد شد که رئیس جمهور در آینده یا به طالبان تسلیم شود و یا هم از قدرت کنار برود.

این روزنامه با لحن تندی نوشته که چنین موضعگیری ها، سرنوشت مردم افغانستان را تهدید می کند و افزوده که مردم نباید اجازه دهند آینده شان "نابود شود."

روزنامه افغانستان در صفحه نخست خود با خط درشتی از قول حامد کرزی نوشته: "خطاب به طالبان: خود را مانند من از اسارت خارجی ها رها کنید."

این روزنامه در سرمقاله خود نیز نوشته که آقای کرزی در سفر روز گذشته به قندهار، تلاش کرد یک بار دیگر پیام صلح و آشتی را به طالبان برساند.

نویسنده افزوده که ارسال این به طالبان در حالی صورت می گیرد که قرار است عملیات بزرگ نظامی علیه طالبان در ولایت قندهار آغاز شود.

روزنامه هشت صبح در نیز در سرمقاله خود به سفر آقای کرزی به قندهار و سخنان او در مورد "رهایی از اسارت خارجی ها" پرداخته است.

این روزنامه نوشته که آقای کرزی فکر می کند "به کمک یک سخنرانی احساساتی" خود را از اسارت خارجی ها بیرون کرده، و پرسیده که پس به ای معناست که آقای کرزی در هشت سال گذشته در اسارت خارجی ها بوده؟

هشت صبح نسبت به پیامد چنین اظهاراتی برای مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده و نوشته که موضعگیری های آقای کرزی مردم افغانستان را نگران کرده که مبادا حمایت جامعه جهانی از کشورشان کاسته شود.

این روزنامه افزوده که درخواست از طالبان برای "رهایی از اسارت خارجی ها" درخواست به جایی است، اما به نوشته روزنامه، حالا دیر شده است.

هشت صبح نوشته که اگر آقای کرزی از آغاز به جای "برادر خواندن" طالبان، به آنها نسبت به "اسارت شان به دست خارجی ها" هشدار می داد، این گروه امروز در موقعیتی قرار نمی داشت که با جنگ علیه مردم افغانستان، در پی امتیازگیری باشد.

مطالب مرتبط