نشریات کابل: سه شنبه 17 حمل

بحث قانون انتخابات و تنش میان حکومت و پارلمان، در بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافته است.

روزنامه سروش ملت با توجه به جنجال بر سر قانون انتخابات و رد فیصله مجلس نمایندگان از سوی وزارت عدلیه (دادگستری) و کمیسیون انتخابات افغانستان، نوشته که این مسئله منجر به افزایش تنش در روابط میان حکومت و پارلمان شده است.

این روزنامه نوشته که ادامه این گونه تنشها، اول تر از هر چیز دیگر به زیان "منافع ملی" افغانستان است.

سروش ملت افزوده که مخالفان مسلح افغانستان، بیش از هر کس دیگری از ادامه این تنشها سود می برند و از آن به نفع خود استفاده می کنند.

روزنامه های ویسا و سرنوشت نیز به بحث قانون انتخابات پرداخته و از موضعگیری مجلس نمایندگان در این مورد انتقاد کرده اند.

روزنامه ویسا نوشته که رد فرمان تقنینی حامد کرزی در مورد اصلاح قانون انتخابات به زیان منافع ملی افغانستان بود.

این روزنامه نوشته که تلاش آقای کرزی "افغانی کردن" کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بوده که باید با حمایت مجلس نمایندگان روبرو می شد.

روزنامه سرنوشت نیز از تصمیم وزارت عدلیه به رد فیصله مجلس نمایندگان حمایت کرده و نوشته که اجرای قانون جدید انتخابات به نفع افغانستان است.

این روزنامه اما افزوده که هنوز شماری از نمایندگان مجلس با این مسئله مخالفت می کنند.

روزنامه هشت صبح موضعگیری های اخیر حامد کرزی در برابر غرب را یک "نمایش بی پایان" توصیف کرده و نوشته که معلوم نیست شخص آقای کرزی به آنچه گفته باور دارد یا نه.

این روزنامه نوشته که آقای کرزی با انتقاد از غرب، در پی بدست آوردن حمایت مردمی از مناطق جنوبی و شرقی افغانستان است؛ اما نویسنده باور دارد که رسیدن به چنین هدفی برای آقای کرزی در شرایط کنونی دشوار است.

هشت صبح نوشته که میزان مشارکت مردم جنوب افغانستان در انتخابات و میزان حضور مردم این مناطق در ارتش و پلیس افغانستان، نشان می دهد که این مردم تا چه اندازه از آقای کرزی و اداره اش حمایت می کنند.

نویسنده اما ادامه داده که موضعگیری های اخیر آقای کرزی، به اپوزیسیون سیاسی دولت زمینه داده تا خود را بیشتر در صحنه مطرح کرده و به حامیان غرب در افغانستان تبدیل شوند؛ روندی که به باور نویسنده، کشورهای غربی از سالها در پی ایجاد آن بوده اند.

مطالب مرتبط