نشریات کابل: چهارشنبه 18 حمل

روزنامه های چاپ کابل کماکان به سخنان جنجال برانگیز حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در انتقاد از غرب پرداخته و بیشتر این روزنامه ها، از آن به شدت انتقاد کرده اند.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته است که اظهارات اخیر حامد کرزی در انتقاد از غرب، افغانستان را در موقعیت دشواری قرار داده است.

این روزنامه نوشته که انتقاد تند آقای کرزی، بحثهایی را در کنگره آمریکا ایجاد کرده، جایی که به نوشته روزنامه، در آن بودجه جنگ افغانستان تصویب می شود.

نویسنده افزوده که افغانستان با توجه به مشکلاتی که دارد، در شرایطی نیست که به سادگی روابط خود را با غرب و آمریکا برهم بزند.

روزنامه نخست نیز با انتقاد از موضعگیری های اخیر حامد کرزی نوشته است که این حرکات "جفا در حق مردم است."

نخست نوشته که آقای کرزی که به تازگی از سفرهایی ایران و چین برگشته، تصور می کند که با حمایت این کشورها و احتمالا حمایت روسیه، می تواند علیه غرب بی استد و همزمان، از خود چهره ملی ترسیم کند.

اما نویسنده هشدار داده که این گونه موضعگیری ها، اولتر از همه به سود گروه طالبان تمام خواهد شد؛ گروهی که به نوشته روزنامه، راه بازگشت به قدرت را در ادامه انتقاد شدید آقای کرزی از غرب، کوتاه تر می بینند.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود تلاش کرده به عوامل پس پرده انتقاد رئیس جمهور کرزی از آمریکا بپردازد.

این روزنامه نوشته که ادامه جدید در آمریکا، متوجه شده که برای موفقیت در افغانستان، موجودیت یک همکار قدرتمند در کابل ضروری است، چیزی که آمریکا در وجود رهبری کنونی افغانستان نمی بیند.

چراغ نوشته که اداره اوباما از عدم مبارزه جدی دولت افغانستان با فساد اداری ناراحت است و به این موضوع پی برده که بدون آوردن اصلاحات در افغانستان، مصرف میلیاردها دلار و ارسال دهها هزار سرباز به افغانستان کاری از پیش نخواهد برد.

به نوشته روزنامه، این گونه موضعگیری آمریکا در قبال دولت افغانستان، دولتمداران این کشور را نگران کرده که مبادا قدرت خود را از دست بدهند.

روزنامه هشت صبح هشدار داده که مبادا ادامه انتقاد آقای کرزی از غرب و تنش در روابط افغانستان و آمریکا، باعث دلسردی آمریکا از سرمایه گذاری در افغانستان و ادامه مبارزه با طالبان شود.

این روزنامه نوشته که اگر چنین شود، سرنوشت افغانستان یک بار دیگر میان قدرتهای منطقه به حراج گذاشته خواهد شد.

مطالب مرتبط