نشریات کابل: پنجشنبه 19 حمل

استعفای دو مقام ارشد کمیسیون انتخابات افغانستان و اظهارات سخنگوی کاخ سفید در مورد احتمال لغو سفر حامد کرزی به آمریکا، موضوع اصلی مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار، از روزنامه های منتقد دولت، احتمال لغو سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به آمریکا را در سرمقاله خود بازتاب داده است.

این روزنامه نوشته که اظهارات سخنگوی کاخ سفید در مورد احتمال لغو این سفر، نشان می دهد که "روابط آمریکا با کرزی به شدت به هم خورده است."

ماندگار نوشته که اگر در فاصله حدود یک ماه دیگر که سفر آقای کرزی به آمریکا برنامه ریزی شده بود، وضعیت بهبود نیافته و این سفر انجام نشود، این مسئله پیام روشنی را به حکومت افغانستان به همراه خواهد داشت، و آن اینکه آمریکا از اداره آقای کرزی حمایت نمی کند و در پی فرد جاگزین برای او است.

روزنامه هشت صبح به کناره گیری مقامات ارشد کمیسیون انتخابات افغانستان پرداخته و آن را به "وخامت" روابط آمریکا با رئیس جمهور کرزی ارتباط داده است.

روزنامه گذشته عزیز لودین، رئیس کمیسیون انتخابات و داوود علی نجفی، رئیس دارالانشای این کمیسیون از وظایف شان کناره گیری کردند.

هشت صبح نوشته که آقای کرزی تازه متوجه شده که روابط خود را با آمریکا باید یک بار دیگر بهبود بخشد و به عنوان یک "عقب نشینی تاکتیکی" مقامات ارشد کمیسیون انتخابات را که مورد انتقاد سازمان ملل متحد و نهادهای غربی قرار داشتند، از وظایف شان دور کرد.

این روزنامه در ادامه به جنجالهای که به نوشته روزنامه آقای کرزی در داخل افغانستان روبروست نیز اشاره کرده و نوشته که روابط آقای کرزی نه تنها با غرب، بلکه با پارلمان نیز تیره شده است.

نویسنده به رد بودجه سال 1389 از سوی مجلس نمایندگان افغانستان اشاره کرده و نوشته که رد این بودجه در شرایط کنونی، نوعی "زورآزمایی" میان حکومت و پارلمان تعبیر می شود.

روزنامه سروش ملت اما در صفحه نخست خود در مطلبی نوشته که "اصلاحات در کمیسیون انتخابات، آغاز برای برگزاری یک انتخابات سالم است."

این روزنامه با اشاره به کنار رفتن دو مقام ارشد کمیسیون انتخابات و پذیرفتن استعفای آنها از سوی حامد کرزی نوشته که اگر این اقدام آقای کرزی به منظور "تامین دموکراسی و فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات سالم و شفاف" صورت گرفته باشد، با استقبال مردم افغانستان روبرو خواهد شد.

روزنامه افغانستان نیز نوشته که استعفای دو مقام کمیسیون انتخابات این امیدواری را برای مردم افغانستان بوجود آورد که اصلاحات گسترده در کمیسیون انتخابات وارد خواهد شد.

این روزنامه نوشته که روند اصلاحات در کمیسیون انتخابات نباید با استعفای دو مقام این کمیسیون خاتمه یابد، بلکه به نوشته روزنامه، کارمندان این کمیسیون در سراسر افغانستان که در تقلب دست داشته اند، باید برکنار شوند.

مطالب مرتبط