نشریات کابل: یکشنبه ۲۲ حمل

نامه باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا به حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان و تاکید بر ادامه همکاری میان دو کشور، موضوع اصلی مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود از ارسال نامه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان خبر داده و نوشته که این نامه، به "کشیدگی های لفظی" نقطه پایان گذاشت.

نویسنده انیس تلاش کرده به شکلی از موضعگیری های اخیر آقای کرزی در برابر آمریکا دفاع کند و نوشته که دیدگاه افغانستان نشان از "مسئولیت بزرگ و ملی" در برابر تاریخ و مردم این کشور دارد.

انیس افزوده که متحدان بین المللی افغانستان باید با درک این مسئله، از واکنش "سطحی و احساساتی" نسبت به قضایای افغانستان خودداری کنند، چون این مسئله، به نوشته روزنامه، راه رسیدن به هدف را برای افغانستان و جهان دشوارتر می سازد.

اصلاح، دیگر روزنامه دولتی نیز نوشته که موضعگیری آقای کرزی در برابر غرب با در نظر داشت "منافع ملی و منافع مردم افغانستان" اتخاذ شده بود.

این روزنامه نوشته که اگرچه این اظهارات برای برخی حلقات در داخل و بیرون از افغانستان خوش آیند نبود، اما به نوشته روزنامه، آقای کرزی آنچه گفت که رئیس جمهور یک کشور مستقل باید بگوید.

روزنامه سرنوشت که در سرمقاله خود نوشته که آمریکا و ناتو، حامد کرزی را همکار مهمی در مبارزه با شورشگری در افغانستان خوانده اند.

این روزنامه نوشته که "موضعگیری نرم غرب" در برابر رئیس جمهور کرزی، نمایانگر "پیروزی" آقای کرزی است.

سرنوشت نوشته که حوادث اخیر و تنش میان افغانستان و غرب، این پیام را به آمریکا و کشورهای غربی رساند که اگر منافع افغانستان را در نظر نداشته باشند، منافع خود شان نیز با خطر روبرو خواهد شد.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود نوشته که ارسال نامه اوباما به کرزی حداقل این امیدواری را به مردم افغانستان داد که موضعگیری های اخیر آقای کرزی در برابر غرب، از میزان حمایت این کشورها از افغانستان نکاسته است.

با این حال، هشت صبح نوشته که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا آقای کرزی همکار خوبی در مبارزه با فساد است یا خیر، گفت که رئیس جمهور کرزی در این مبارزه متعهد است، اما به این معنا نیست که همه کارها به آسانی انجام می شود.

هشت صبح افزوده که آقای اوباما با طرح این مسئله، سطح انتظار خود از اداره آقای کرزی را بالا برده و با آنکه می خواهد موضعگیری های اخیر او را در برابر آمریکا فراموش کند، اما از اداره کابل می خواهد تا برای کسب اعتماد مردم افغانستان و مبارزه با فساد تلاش کند.

روزنامه ماندگار، تاکید اوباما به ادامه همکاری با حامد کرزی را ناشی از "ناگزیری" این کشور در برخورد با مسایل افغانستان دانسته است.

این روزنامه نوشته که آمریکا تا زمانی که جاگزینی برای حامد کرزی پیدا کند، ناگزیر است از او به عنوان یک همکار خوب در مبارزه با تروریسم حمایت کند.