نشریات کابل: دوشنبه 23 حمل

تلاشهای حکومت افغانستان برای مذاکره با طالبان و سفرهای رئیس جمهور کرزی به ولایات مختلف، در کنار خبر بازداشت کارمندان بیمارستان ایتالیایی در هلمند، موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه هی چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود از نیروهای امنیتی افغانستان ستایش کرده و نوشته که فعالیت این نیروها ظرف هفته های اخیر، توانسته امنیت را تا حدودی به شهرهای افغانستان بازگرداند.

این روزنامه با اشاره بازداشت کارمندان مرکز صحی ایتالیایی در هلمند به اتهام طراحی حملات تروریستی، نوشته که این گونه اقدامات می تواند اعتبار نیروهای امنیتی را در میان مردم بالا برده و باعث شود تا مردم با آنها همکاری کنند.

ماندگار در عین حال تاکید کرده که اگر افرادی که به اتهام اجرای حملات تروریستی بازداشت می شوند، به دادگاه کشانده نشوند، انگیزه ای برای نیروهای امنیتی باقی نمی ماند تا چنین افراد را در آینده مورد پیگرد قرار دهند.

روزنامه راه نجات اما نوشته تا زمانی که مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه های مسلح مخالف به نتیجه نرسد، صلح دایمی در افغانستان برقرار نخواهد شد.

نویسنده راه نجات، یکی از چالشهای عمده سر راه عملی شدن مذاکره با طالبان را "اختلاف نظر" میان دولت افغانستان و جامعه جهانی در این مورد می خواند.

این روزنامه نوشته که دولت افغانستان در قدم نخست باید این اختلاف نظر را با جامعه جهانی به حداقل برساند و پس از آن مذاکره با طالبان وارد مراحل عملی خود خواهد شد.

روزنامه افغانستان، سفرهای اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری به ولایات مختلف افغانستان را تلاشهای او برای جلب رضایت مردم و بزرگان قومی از طرح مذاکره با طالبان عنوان کرده است.

این روزنامه نوشته که حمایت مردمی از طرح گفتگو با طالبان، شرط اصلی موفقیت این برنامه خواهد بود و برای این کار، به نوشته روزنامه، آقای کرزی نیاز دارد تا به مردم اطمینان دهد که ارزشهای قانون اساسی افغانستان قربانی گفتگو و مذاکره با طالبان نخواهد شد.

نویسنده افغانستان همچنین تاکید کرده است که آقای کرزی برای موفقیت این برنامه، نیاز دارد تا حمایت احزاب و گروه های سیاسی فعال در افغانستان را نیز با خود داشته باشد.

روزنامه هشت صبح به بازداشت کارمندان بیمارستان ایتالیایی در هلمند به اتهام طراحی عملیات انتحاری در لشکرگاه توجه کرده و نوشته که این مسئله، سوالها و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است.

نویسنده هشت صبح افزوده که این نخستین بار است کارمندان یک نهاد خیریه صحی به ارتباط داشتن با طالبان متهم می شوند و به باور نویسنده، این مسئله می تواند روی اعتبار افغانها نسبت به چنین نهادهایی تاثیر بگذارد.

همین روزنامه، در مطلب دیگری در صفحه نخست خود، زیر عنوان "سناریوی ساختگی یا متحدان انتحاری" شک و تردیدهایی را در مورد اینکه واقعا طالبان با این افراد ارتباط داشته اند، یا خیر، مطرح کرده است.

با این حال، روزنامه نوشته که باید منتظر پایان تحقیقات و بازجویی ارگانهای امنیتی بود تا نتیجه آن روشن شود.

مطالب مرتبط