تخریب مزارع خشخاش افغانستان با دلار آمریکایی

گزارشها از مارجه درغرب هلمند حاکی ازآن است که با کاهش درگیری ها دراین منطقه که اخیرا شاهد بزرگترین عملیات نظامی درظرف چند سال اخیر درافغانستان بود، سربازان آمریکایی توجه خود را به تخریب کشتزارهای خشخاش که به گفته آنها منبع اصلی درآمدنقدی طالبان است، متمرکز کرده اند.

به گزارش آژانس خبری رویترز، نیروهای آمریکا به این منظور روش جدیدی را روی دست گرفته اند که براساس آن به کشاورزان دربدل تخریب هرهکتار از مزرعه خشخاش شان مبلغ سیصد دلار آمریکایی داده می شود.

از کشاورزان در مارجه خواسته شده است که اگر می خواهند این پول را به دست آورند، باید خود به صورت داوطلبانه مزارع خشخاش خود را نابود کنند.

در طرح در حالی به اجرا گذاشته می شود که حدود یک هفته دیگر، خشخاش در هلمند به ثمر می رسد و کشاورزان، جمع آوری تریاک از مزارع خشخاش را آغاز می کنند.

گزارشهای اولیه از هلمن حاکی است که نیروهای آمریکایی به منظور اجرای این طرح، ایستگاه های جدیدی در مارجه ایجاد کرده و از کشاورزان خواسته اند، برای شرکت در این برنامه به یکی از این ایستگاه ها مراجعه کرده و ثبت نام کنند.

جیم کافمن یکی از فرماندهان ارتش آمریکا در مارجه به آژانس خبری رویترز گفته است آنها زمانی پول را در اختیار کشاورزان قرار می دهند که آنان مزارع خشخاش خود را نابود کرده باشند.

آقای کافمن می گویند این برنامه آنها با استقبال دهقانان مواجه شده و به گفته او تنها دریکی از ایستگاه های آنها کشاورزان برای تخریب بیش از هزار جریب مزرعه خشخاش ثبت نام کرده اند.

فرماندهان آمریکایی درمحل تائید می کنند، پولی که سیصد دلار در برابر یک هکتار مزرعه خشخاش پول ناچیزی است اما به گفته آنها کشاورزانی که حاضر نشوند مزارع خشخاش خود را ویران کنند، نیروهای آمریکا اجازه خواهند داشت پس از جمع آوری محصولات تریاک به دست آمده را ضبط کنند. از این رو کشاورزان ترجیح می دهند با پیوستن به این طرح از میزان خسارت خود بکاهند.

برنامه تازه نیروهای آمریکایی در مارجه ظاهرا به اجرا گذاشتن استراتژی باراک اوباما در قبال مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان است.

مقام های افغان پیش ازاین تاکید داشتند که تخریب اجباری مزارع خشخاش، موجب خسارت دهقانان شده و سبب می شود آنها به طالبان بپیوندند.

به گزارش سازمان ملل متحد، در دوسال اخیر تنها چهاردرصد مزارع خشخاش در افغانستان به زور تخریب شده اما هزینه گزاف مالی را در پی داشته و در مواردی هم سبب درگیری بین کشاورزان و نیروهای امنیتی شده و تلفات انسانی را به بار آورده است.

سال گذشته افغانستان بیش از نود درصد تریاک جهان را تولید کرد که ازاین میان نود درصد آن تنها از ولایت هلمند به دست آمده بود. مارجه به دلیل داشتن زمین های هموار و حاصل خیز و آب فراوان یکی از مناطق مناسب برای کشت خشخاش است و سود سالانه خشخاش مارجه سالانه به صدها میلیون دلار می رسد.

پرداخت پول در ازای تخریب مزارع خشخاش، این نگرانی را نیز شدت بخشیده که ممکن است این اقدام آمریکایی ها تبدیل به سنت ناپسند شود که کشاورزان همه ساله خشخاش بکارند و در ازای تخریب آن، از دولت و نیروهای خارجی پول بخواهند.

اما جیم کافمن با اشاره به این نگرانی می گوید این طرح فقط یکبار اجرا می شود، سال آینده به کشاورزان اجازه کشت خشخاش داده نخواهد شد.

مطالب مرتبط