دادگاه آمریکایی حکم به اخراج امام جماعت افغان داد

نجیب الله زازی
Image caption نجیب الله زازی مطلع شده بود که تحت نظر اف بی آی قرار دارد.

بر اساس حکم داگاهی در آمریکا امام مسجدی در نیویورک که در جریان تحقیقات توطئه بمبگذاری در متروی نیویورک به اف بی آی دروغ گفته باید طی سه ماه آینده از آمریکا خارج شود.

ماه گذشته دادگاهی در نیویورک احمد ویس افضلی شهروند 39 ساله افغان را به شش ماه زندان محکوم کرد اما بر اساس حکم اخیر دادگاه او باید به جای زندان طی 90 روز آینده خاک آمریکا را ترک کند.

او که مقیم آمریکاست در مارس گذشته اعتراف کرد در جریان تحقیقات توطئه بمبگذاری مطالب نادرستی درباره نجیب الله زازی مظنون اصلی این ماجرا به اف بی آی گفته است.

احمد ویس افضلی تلفنی به زازی اطلاع داده بود که پلیس فدرال وی را زیر نظر دارد اما به مامورین اف بی آی گفت هرگز نجیب الله زازی در جریان نگذاشته است.

آقای زازی مدتی بعد به دست داشتن در توطئه ناکام بمبگذاری در متروی نیویورک و ارتباط با القاعده اعتراف کرد. وی انگیزه خود را انتقام از حضور نظامی آمریکا در افغانستان خواند.

احمد ویس افضلی به قاضی فردریک بلاک گفت مسئولیت خطای خود را می پذیرد اما هرگز قصد کمک به "این احمق ها را به دلیل کاری که بنام اسلام می کنند" نداشته است.

او می گوید قصد دارد مدت باقی مانده را در کنار همسر، فرزندان و پدر و مادر مسن خود سپری کند.

وی که از کودکی همراه با خانواده خود از افغانستان مهاجرت کرده می گوید به این کشور باز نخواهد گشت اما هنوز نمی داند به کجا می تواند برود.

احمد افضلی در بیرون از دادگاه گفت: "مطمئن هستم که کشور خوبی میزبان من خواهد شد."

اگر او طی سه ماه آینده از آمریکا خارج نشود به افغانستان باز گردانده خواهد شد.

قاضی بلاک تاکید کرد او بدون اجازه ویژه دولت آمریکا نمی تواند به این کشور باز گردد و اگر غیرقانونی وارد خاک آمریکا شود با مجازات سنگینی روبرو خواهد شد.

توطئه بمبگذاری در متروی نیویورک قرار بود همزمان با هشتمین سالگرد حوادث یازده سپتامبر انجام شود. این عملیات با دستگیری زازی توسط پلیس متوقف شد. اف بی آی چند مظنون دیگر مرتبط با این ماجرا با تاکنون دستگیر کرده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

مطالب مرتبط