نشریات کابل: یکشنبه 29 حمل

اعلام نام های رئیس کمیسیون انتخابات و اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات، در ستونهای خبر و تحلیل روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافته است.

روزنامه ویسا در سرمقاله خود به بهانه معرفی رئیس کمیسیون انتخابات و اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، به ترکیب این کمیسیون پرداخته است.

این روزنامه از این انتقاد کرده که دو شهروند خارجی در ترکیب پنج نفره کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تعیین شده اند.

ویسا پرسیده که چه دلیلی وجود دارد که شهروندان خارجی وارد یک نهاد انتخاباتی افغانستان شده و در تصمیم گیری های آن سهیم شوند؟

نویسنده ادامه داده که شماری از رسانه ها و گروه ها، اعتبار این کمیسیون را در حضور کارمندان خارجی در آن می بینند؛ موضوعی که روزنامه از آن به شدت انتقاد کرده و آن را یک "ذهنیت مزدور" توصیف کرده است.

روزنامه چراغ با توجه به معرفی رئیس کمیسیون انتخابات، نوشته است که گام بعدی، اصلاح این کمیسیون از وجود افرادیست که در انتخابات ریاست جمهوری دست به تقلب زدند.

نویسنده همچنین نوشته که مدیران جدید کمیسیون مستقل انتخابات، باید تلاش کنند تا نام این کمیسیون را با توجه به واژه "مستقل"، "یک اسم با مسما" ساخته و از وابستگی آن به دولت و حکومت جلوگیری کنند.

روزنامه ماندگار نیز ابراز امیدواری کرده که رئیس جدید کمیسیون انتخابات افغانستان بتواند در میان مردم و حلقات سیاسی این کشور "اعتماد سازی" کند.

این روزنامه نوشته که پاکسازی کمیسیون انتخابات از افرادی که در تقلب های انتخاباتی دست داشتند، کار دشواری است و نیاز دارد تا رهبری جدید این کمیسیون، با دقت و ظرافت با آن برخورد کند.

ماندگار در ادامه به کنایه نوشته که فضل احمد معنوی، رئیس جدید کمیسیون انتخابات، باید چنان در این کمیسیون کار کند که روزی مجبور نشود از سمت خود استعفا دهد.

روزنامه سروش ملت به روابط میان حکومت و پارلمان افغانستان توجه کرده و پرسیده که چرا تقابل میان این دو نهاد در حال افزایش است؟

سروش ملت نوشته که اقدامات پارلمان علیه حکومت که از رد بیشتر وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان شروع شد، تا دو بار رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون انتخابات و رد بودجه دولت ادامه یافت.

این روزنامه ادامه وضعیت را به نفع منافع ملی افغانستان ندانسته و از پارلمان خواسته تا به این مسئله توجه داشته باشد.