نشریات کابل: دوشنبه ۳۰ حمل

اظهارات رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای خارجی از منطقه، کیفیت پلیس افغانستان و موضوع انتخابات پارلمانی این کشور، موضوع اصلی مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح با توجه به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد نیاز خروج نیروهای بین المللی از منطقه، از این اظهارات به شدت انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته است: "معلوم نیست مردم منطقه در کجا و چه وقت این وکالت را به احمدی نژاد داده اند تا به نام و نمایندگی از آنان، دستور و فرمان دهد."

هشت صبح نوشته که مردم افغانستان در شرایط کنونی به نیروهای خارجی در کشورشان نیاز دارند و افزوده که "فرمان" رئیس جمهوری ایران به خروج این نیروها از افغانستان، بیشتر همخوانی با نظریات طالبان و دستگاه استخباراتی پاکستان دارد.

روزنامه چراغ خبر داده که آمریکا و ناتو دوره آموزش نیروهای پلیس افغانستان را از هشت هفته، به شش هفته کاهش داده اند.

این روزنامه نوشته که چنین برنامه ای نشان می دهد که آمریکا و ناتو حوصله خود را برای بلند بردن ظرفیت پلیس افغانستان از دست داده و به شکلی می خواهند "از مسئولیت های خود فرار کنند."

چراغ به این بهانه، وضعیت نیروهای پلیس را بررسی کرده و نسبت به "پیشرفت اندک" این نیروها در راستای رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده ابراز تاسف کرده است.

این روزنامه نوشته که برنامه های وزارت داخله و دولت افغانستان برای افزایش تعداد پلیس تا حالا عملی نشده و همزمان، کیفیت این نیروها نیز به شدت زیر سوال است.

روزنامه افغانستان سرمقاله خود را به موضوع انتخابات اختصاص داده و نوشته که تضمین سلامت انتخابات پارلمانی در افغانستان، نیازمند تلاشهای همه گروه ها و جناح های درگیر در امور افغانستان است.

این روزنامه نوشته که تبدیل رئیس کمیسیون انتخابات، به خودی خود نمی تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر روند برگزاری انتخابات شفافیت آن داشته باشد.

نویسنده تاکید کرده که سهم احزاب سیاسی، سازمان ملل متحد، اپوزیسیون دولت، و مردم افغانستان در روند برگزاری انتخابات، امر تعیین کننده و در مورد سلامت و یا آسیب پذیری انتخابات است.

روزنامه سروش ملت، نسبت به "موانعی" که سر راه زنان افغان برای شرکت در انتخابات پارلمانی وجود دارد، ابراز نگرانی کرده است.

این روزنامه نوشته که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، "اسناد و شواهدی" را در اختیار دارد که چالشهای فراوان در برابر زنان را در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی نشان می دهد.

سروش ملت افزوده که حضور برابر زنان و مردان در انتخابات، تضمین کننده تحقق دموکراسی است و تاکید کرده که دولت و مردم افغانستان، باید با هر گونه مانعی که در برابر حضور زنان در انتخابات قرار داشته باشد، به سختی مبارزه کنند.

مطالب مرتبط