نشریات کابل: سه شنبه 31 حمل

رهایی شهروندان ایتالیایی در هلمند و جنجال بر سر قانون انتخابات افغانستان، مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل هستند.

روزنامه سرنوشت از رهایی سه شهروند ایتالیایی در هلمند که به اتهام تلاش برای ترور والی هلمند بازداشت شده بودند، به شدت انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته که گلاب منگل، والی هلمند، پس از بازداشت این افراد گفته بود که اسناد و شواهد کافی در اختیار دارد که دست داشتن این افراد را در فعالیت های تروریستی ثابت می کند.

اما روزنامه نوشته که رهایی این افراد پس از چند روز، سوالهای جدی را ایجاد کرده است.

سرنوشت نوشته که این گمانه زنی تقویت شده که دولت افغانستان، شهروندان ایتالیایی را زیر فشار جامعه جهانی از زندان آزاد کرده و در مورد فعالیت های آنها، به حد کافی تحقیق نشده است.

روزنامه هشت صبح نوشته که رهایی شهروندان ایتالیایی، به خودی خود اتهاماتی را که قبلا مقامات افغان علیه آنها وارد کرده بودند، بی اساس ثابت می کند.

هشت صبح اما ابراز نگرانی کرده که مبادا این افراد "قبل از وقت" از زندان آزاد شده باشند و یا اینکه به نوشته روزنامه، فشارهایی از سوی "بزرگان و متنفذین" دولت افغانستان را وادار به رهایی آنها کرده باشد.

نویسنده افزوده که سوالهای زیادی در مورد بازداشت و رهایی شهروندان ایتالیایی در هلمند مطرح است که نیاز دارد به همه آنها جواب داده شود؛ ورنه به نوشته روزنامه، شک و گمان ها در این مورد روز بروز افزایش خواهد یافت.

روزنامه سروش ملت پرسیده که اتهامات وارده بر شهروندان ایتالیایی در هلمند، واضح بود، اما آیا شواهدی که بی گناهی آنها را ثابت کند نیز واضح است؟

این روزنامه تاکید کرده که اگر مقامات افغان در جریان تحقیقات خود واقعا به بی گناهی این شهروندان ایتالیایی پی برده اند، پس چرا اسناد و شواهدی که این مسئله را ثابت می کند، در اختیار رسانه ها و مردم قرار نمی گیرد؟

سروش ملت افزوده که در بسیاری از موارد، شاهد بوده ایم که قوانین افغانستان بر شهروندان خارجی که در این کشور حضور دارند، تطبیق نمی شود.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود نوشته است که جنجال میان مجلس نمایندگان افغانستان و ریاست جمهوری بر سر قانون انتخابات، بیش از هر نهاد دیگری، کمیسیون برگزاری انتخابات را بر سر دو راهی قرار داده است.

مجلس نمایندگان افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون جدید انتخابات را دو بار رد کرده، اما حکومت افغانستان تاکید دارد که مجلس نمایندگان در آخرین سال کاری خود نمی تواند روی قانون انتخابات بحث کند و از این رو، قانون جدید را اجرایی اعلام کرده است.

ماندگار نوشته تا زمانی که این جنجال میان حکومت و مجلس نمایندگان برطرف نشود، کارکرد کمیسیون انتخابات ناقص خواهد بود؛ چون به نوشته روزنامه، از یک سو قانون جدید در جریده رسمی چاپ و توشیح شده، و از سوی دیگر، مجلس نمایندگان، این قانون را "غیراجرایی" اعلام کرده است.

نویسنده پیشنهاد کرده که کمیسیون انتخابات باید تا حل این جنجال، فعالیت های خود را به متوقف کند.

مطالب مرتبط