نشریات کابل: چهارشنبه اول ثور

موضوع انتخابات پارلمانی و جنجال هایی که بر سر قانون انتخابات وجود دارد، موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ویسا از عضویت دو شهروند خارجی در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی انتقاد کرده و نوشته که حضور خارجی ها در نهادهای ملی افغانستان، نمی تواند قابل توجیه باشد.

این روزنامه نوشته که افغانستان امروز در شرایطی قرار ندارد که افغانها نتوانند امور کشورشان را به پیش ببرند.

ویسا نوشته که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی از این رو به حضور کارمندان خارجی در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات تاکید می کنند که به نوشته روزنامه، در تصمیم گیری های امور انتخاباتی افغانستان دست باز داشته باشند.

روزنامه هشت صبح به جنجال بر سر قانون انتخابات میان حکومت و پارلمان توجه کرده و نوشته که ثبت نام برای انتخابات پارلمانی آغاز شده، در حالی که هنوز معلوم نیست این انتخابات بر مبنای کدام قانون برگزار خواهد شد.

هشت صبح با لحن طنزآمیزی نوشته "اول باید ثبت نام کنیم، سپس انتخابات برگزار کنیم، و در آخر کار، قانون انتخابات را تصویب خواهیم کرد."

این روزنامه به طعنه نوشته که شاید به چنین وضعیتی، "دموکراسی افغانی" می گویند، چیزی که با آنچه در سایر کشورها به عنوان دموکراسی عملی می شود، تفاوت های چشمگیری دارد.

روزنامه سروش ملت نوشته که کمیسیون انتخابات افغانستان و نهادهای مسئول، باید پیشینه افرادی را که برای حضور در پارلمان خود را نامزد می کنند، با دقت بررسی کرده و از ورود افرادی در پارلمان که پیشینه خوبی ندارند، جلوگیری کنند.

سروش ملت نوشته که یکی از شرایط برای ورود به پارلمان، آنگونه که در قانون اساسی افغانستان آمده، عدم ارتکاب به جرایم ضد بشری و نقض حقوق بشر است؛ اما نویسنده ادامه داده که این اصل قانون اساسی، در انتخابات قبلی پارلمانی در نظر گرفته نشد.

روزنامه افغانستان از حکومت و پارلمان افغانستان خواسته تا راه حلی را برای مشکل قانون انتخابات جستجو کنند، ورنه به نوشته روزنامه، این موضوع مشکلات زیادی را سر راه انتخابات پارلمانی قرار خواهد داد.

مطالب مرتبط