به نظر شما یک عضو پارلمان باید چه ویژگیهایی داشته باشد

مجلس نمایندگان افغانستان

روند ثبت نام نامزدها برای دومین پارلمان افغانستان که دو هفته ادامه خواهد یافت، آغاز شده است. انتخابات پارلمانی قراراست در بیست و هفتم سنبله/شهریور برابر با هژدهم سپتامبر سال جاری برگزار شود.

درحالیکه شماری از ناظران، دست آوردهای پارلمان افغانستان درچهارسال گذشته را مهم ارزیابی می کنند، همزمان عملکرد آن، با انتقادهای در داخل وخارج از افغانستان روبروبوده است.

مهم ترین این انتقادها شاید این باشد که پارلمان افغانستان، به عنوان یک ساختار دموکراتیک، موفق نشد که بر کارکرد حکومت درست نظارت داشته باشد، و درکاهش فساد اداری ، بهبود امنیت فقر و بیکاری و یا دفاع از اصول و ارزشهایی چون دموکراسی و حقوق بشر، کمک کند.

ودراین راستا، غیبت نمایندگان از جلسات پارلمان، سفرهای خارجی آنها و اختلافات درونی میان نمایندگان، ازعواملی خوانده شده که باعث شده است تا پارلمان نتواند وظایف خود را به گونه درست انجام دهد.

همچنین ادعا می شود که برخی از نمایندگان بطورمنظم با موکلین خود درتماس نبوده اند تا به شکایات و انتقادهای آنها گوش دهند. اتهاماتی مبنی بردست داشتن درجنایت، قاچاق مواد مخدر و فساد نیز برعلیه شماری از اعضای پارلمان مطرح شده است.

با توجه به تجربه که شما از عملکرد وکیل منتخب خود دارید، چه فکر می کنید، یک عضو پارلمان، چه ویژگیهایی باید داشته باشد تا بتواند بگونه درست از عهده این کار برآید؟

چگونه با موکلین خود درحوزه ی انتخاباتی اش تماس برقرار کند و شکایتهای ودیدگاههای آنها را در پارلمان مطرح کند؟

اما درمقابل، با توجه به اوضاع غیرعادی افغانستان ونوپا بودن پارلمان ونظام دمکراسی در این کشور، چنین استدلال می شود که نمی توان از اعضای پارلمان انتظارات بلند و بالایی داشت، و عملکرد آنها را با اعضای پارلمان دیگرکشورهای دمکراتیک مقایسه کرد.

آیا فکر می کنید که وضعیت کنونی افغانستان می تواند دلیلی باشد برای توجیه آنچه که عملکرد ضعیف پارلمان خوانده می شود؟ به نظرشما برای بهبود وظایف پارلمان وفعال ترشدن نقش آن بخصوص در نظارت برعملکرد حکومت، اعضای پارلمان از چه توانائی ها، آگاهیها، برخورد دارباشند؟

سئوالات، دیدگاه ها و پیشنهاد های خود را می توانید درجریان پخش برنامه صدای شما با تماس به شماره 00442078360331 با ما درمیان بگذارید.

همچنین می توانید نظر خود را به شماره 00447786208888 از طریق اس ام اس (پیامک) به ما بفرستید.

و یا به این نشانی ایمیل کنید:

dari@bbc.co.uk

برنامه صدای شما هر پنجشنبه ازساعت 6:45 تا 7:30 بعد از ظهر به وقت کابل - 2:15 تا 3:00 بعد از ظهر به وقت گرینوچ بطور مستقیم از لندن پخش می شود.