نشریات کابل: پنجشنبه 2 ثور

تاخیر در برگزاری جرگه صلح افغانستان موضوع اصلی مورد توجه بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه سروش ملت در سرمقاله خود به تاخیر در برگزاری جرگه صلح افغانستان پرداخته و نوشته که جامعه جهانی حق دارد به دنبال جواب سوالهای خود در مورد چگونگی برگزاری این جرگه باشد.

کمیسیون برگزاری جرگه صلح روز گذشته اعلام کرد که این جرگه تا نزدیک به یک ماه به تاخیر افتاده و یکی از دلایل اصلی آن، "نگرانی و تشویش" جامعه جهانی در این مورد بوده است.

نویسنده سروش ملت تاکید کرده که برای موفقیت جرگه صلح، نیاز است تا جهان از برنامه آشتی با طالبان حمایت کند.

همین روزنامه در صفحه نخست خود، عنوان درشتی را با این مضمون چاپ کرده: "تاخیر در صلح، شتاب در جنگ"

روزنامه افغانستان اما نوشته که تاخیر در برگزاری جرگه صلح، به نفع روند مذاکره با طالبان است.

این روزنامه نوشته که برگزاری عجولانه چنین گردهمایی، می تواند از موثریت تصامیم و فیصله های آن بکاهد.

نویسنده تاکید کرده که نیاز است تا قبل از برگزاری این جرگه، دولت افغانستان به تمامی سوالها و نگرانی های احتمالی در مورد چگونگی برگزاری و پیامدهای آن جواب بدهد، تا از این فرصت، استفاده نهایی صورت گیرد.

روزنامه ماندگار اما به بهانه تاخیر در برگزاری جرگه صلح، استقلال دولت افغانستان در برگزاری چنین گردهمایی هایی را زیر سوال برده و نوشته که خارجی ها در مورد زمان و چگونگی برگزاری این جرگه تصمیم می گیرند.

نویسنده ماندگار به طعنه نوشته که طرح برگزاری جرگه امن را "انگلیس" ریخت و "آمریکا آن را به تعویق انداخت" و حالا به نوشته روزنامه، حکومت آقای کرزی است که باید در مورد آن توضیح بدهد.

این روزنامه ادعا کرده که روزها پیش از اینکه مقامات افغان از تاخیر در برگزاری جرگه صلح حرف بزنند، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان چنین چیزی را مطرح کرده بود.

مطالب مرتبط