روزنامه های کابل: یکشنبه، ۵ ثور

وضعیت رسانه ها و تصویب بودجه سال ۱۳۸۹ از سوی مجلس نمایندگان افغانستان در صدر مطالب روزنامه های جاپ امروز کابل قرار دارند.

آرمان ملی نوشته که شماری از محافل دولتی با رسانه ها "برخورد دوگانه" دارند و برخی از رسانه ها را "خودی" می دانند و به برخی از رسانه ها را با نگاه "خصمانه" می بینند.

سرمقاله نویس آرمان ملی افزوده که این محافل به برخی از رسانه های "ظاهراً آزاد" بر اساس "ملاحظات قومی" از امکانات "بیت المال به گونه مخفیانه حمایت مالی" می کنند.

روزنامه از هیچ منبع خاصی در این مورد نام نبرده اما از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته که این موضوع را جدی بگیرد. آرمان ملی در ادامه تاکید کرده که این وزارت باید با بررسی منابع مالی رسانه ها "مشت های مخفی" را باز کند.

انیس، روزنامه دولتی نوشته که رسانه ها در جوامع پیشرفته و توسعه یافته "تجلی قدرت مردم" دانسته می شود و پیام دموکراسی در این جوامع به وسیله رسانه های واقعبین، بی طرف، منصف و روشنگر به مخاطبان رسانده می شود.

این روزنامه افزوده با آن که در ۹ سال اخیر برای برای تحقق ارزش های دموکراتیک و "پلورالیسم آزاداندیشی" تلاش های زیادی صورت گرفته، هنوز هم در میان توده های مردم افغانستان آمادگی برای پذیرش این مقوله ها وجود ندارد.

انیس تاکید کرده که در چنین وضعیتی رسانه ها باید برای آماده ساختن افکار عمومی در میان عامه مردم برای پذیرش ارزش های دموکراتیک و جامعه مدنی تلاش کنند.

روزنامه افغانستان با اشاره به تصویب بودجه سال ۱۳۸۹ از سوی مجلس نمایندگان نوشته که وزارت مالیه در بازنگری این بودجه بخشی از نظریات نمایندگان مجلس را لحاظ کرده است.

بودجه سال ۱۳۸۹ چندی پیش از سوی مجلس به دلیل اعتراضهای نمایندگان در باره "عدم رعایت توازن" در بودجه ولایات رد شد و اخیراً وزارت مالیه آن را پس از بازنگری دوباره به مجلس فرستاد و روز شنبه، ۴ ثور/اردیبهشت، مجلس آن را تصویب کرد.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان نوشته که واقعیت این است که تغییرات وارد شده در بودجه در حدی "مهم و جامع" نیست که به اعتراض ها و پرسش ها در این مورد پاسخ دهد. روزنامه اما افزوده که نمایندگان بودجه را احتمالاً به دلیل نگرانی از طولانی شدن مذاکرات مجلس در باره آن تصویب کرده اند.

نویسنده روزنامه انتقاد کرده که نمایندگان در این تصمیم خود بیشتر از این که منافع مردم را در نظر بگیرند، به فرصت باقی مانده برای فعالیت های انتخاباتی توجه داشته اند و به همین دلیل بدون بررسی کارشناسانه بودجه، خود را از "شر" آن خلاص کردند.

هشت صبح از قول یونس قانونی، رئیس مجلس نمایندگان نوشته که وزارت مالیه در متن تعدیل شده بودجه به ۱۵ مورد از ۲۱ مورد اعتراضی در آن پاسخ مثبت داده است.

این روزنامه از قول شماری از نمایندگان مجلس افزوده که هنوز هم در بودجه سال ۱۳۸۹ "نواقص زیادی" وجود دارد و توازن در آن به گونه ای که نمایندگان می خواستند منظور نشده است.

سروش ملت نوشته که "بی عدالتی و تبعیض در توزیع سرمایه ها، فرصت ها و امکانات ملی، خطرناکترین ابزار برای برهم زدن ثبات سیاسی و اجتماعی است و به راحتی می تواند ساختار شکننده وحدت ملی را برهم زند".

روزنامه تاکید کرده در ترتیب بودجه برای تامین عدالت و وحدت ملی باید توازن رعایت شود و دولت و جامعه جهانی باید به این ارزشها اهمیت قائل شود و به آن با "حساسیت تمام" نگاه کند.

سروش ملت هشدار داده است که اگر مردم بدانند که دولت "بی عدالتی و نابرابری" را پیشه کرده نسبت به نظام کنونی به زودی برآشفته خواهند شد و "بحران های تازه ای" فراروی حکومت و جامعه جهانی قرار خواهد گرفت.

ماندگار در سرمقاله خود از توافق رئیس جمهوری و رئیس مجلس نمایندگان افغانستان بر سر معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خبر داده است.

بر اساس قانون اساسی افغانستان، این کمیسیون مسئولیت تفسیر قانون اساسی را به عهده دارد و هنوز به دلائلی تشکیل نشده است. اعضای این کمیسیون به پیشنهاد رئیس جمهوری از مجلس نمایندگان رای اعتماد می گیرند.

روزنامه این پرسش را مطرح کرده که حامد کرزی چرا در ۹ سال گذشته اقدام به تشکیل این کمیسیون نکرد که حالا به فکر تشکیل آن افتاده است.

به نظر ماندگار، آقای کرزی در این مدت از نیاز به تشکیل این کمیسیون "چشم پوشی" کرد و اگر این کمیسیون ایجاد می شد، می توانست مانع برخی از اقدامات آقای کرزی شود. روزنامه افزوده که آقای کرزی می خواهد با موافقت به تشکیل این کمیسیون پابندی خود به قانون را نشان بدهد.