روزنامه های کابل: دوشنبه، ۱۳ ثور

روز جهانی آزادی مطبوعات، در محور بحث های روزنامه های چاپ امروز کابل قرار گرفته است.

سوم ماه مه روز جهانی مطبوعات است و این روز در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله افغانستان هر ساله تجلیل می شود.

روزنامه هشت صبح نوشته در باره این که آزادی بیان در افغانستان وجود دارد و حمایت قانونی کافی هم برای آن وجود دارد تردیدی وجود ندارد، ولی "عدم حمایت قاطع حکومت و دست باز قدرتمندان دولتی و غیردولتی" تهدیدهایی را بر سر راه آن پدید آورده است.

نویسنده افزوده با توجه به "تهدیدهایی که از جوانب گوناگون علیه آزادی بیان در افغانستان وجود دارد، نگرانی از این که این آزادی "بازگرفته شود خیلی جدی است".

هشت صبح دلیل جدی بودن این نگرانی را در این دیده است که مقامهای دولتی بیشتر از این که به آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان ها باور داشته باشند، "مصلحت سیاسی و حکومتی" می دانند.

آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته که آزادی بیان در کشور وجود دارد، ولی کسی به انتقادهای آنها گوش نمی دهد، هیچ نهادی نیست که این انتقادها را بررسی کند و به پیشنهادهای آنها ترتیب اثر بدهد.

به نوشته این روزنامه، رسانه ها از فساد گسترده در نهادهای حکومتی و ضعف در آنها انتقاد می کنند، ولی شماری از نهادهای دولتی و افراد زورمند به حرف های آنها اهمیتی قائل نیستند و به این ترتیب "آزادی بیان را مسخره می کنند."

آرمان ملی تاکید کرده که در مواردی که در باره کارهای خلاف مقامهای بلندپایه دولتی "اسناد معتبری" ارائه می شود، باید این مقامها مورد بازپرسی قرار گیرند.

ماندگار در مطلبی نوشته که "امروز فضاسازی ها به صورتی شکل گرفته است که نوشتن بعضی نامهای منطقه ها و دیگر مسائل، حساسیت برانگیز شده است".

روزنامه در ادامه افزوده که آموختن و دانستن و رشد فرهنگی در فضایی که به تعبیر نویسنده "توهم آفرینی و سمپاشی فکری فضای گفتمان ها و اندیشه ها مان را آگنده است، مسخره و مضحک به نظر می رسد".

روزنامه افغانستان گزارش اخیر وزارت داخله/کشور افغانستان در باره افزایش حوادث امنیتی در ماه گذشته خورشیدی را بررسی کرده است.

این وزارت روز یکشنبه، ۱۲ ثور/اردیبهشت، اعلام کرد که در ماه حمل/فروردین گذشته ۵۰۰ حادثه امنیتی روی داده و این آمار در مقایسه با حوادثی که در ماه حمل سال گذشته روی داده بود، ۳۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

روزنامه نوشته که افزایش ناامنی ها خوشبینی در باره این که طالبان اسلحه خود را به زمین بگذارند و به پشت میز مذاکره حاضر شوند را با تردیدهای گسترده ای مواجه کرده است.

نویسنده افزوده هرچند حوادث یک ماه نمی تواند الگویی برای ماههای دیگر سال باشد، اما نگرانی ها در مورد ادامه ناامنی ها و بجا گذاشتن اثرات ویرانگر بر برنامه های بزرگی نظیر انتخابات مجلس وجود دارد.

اما سروش ملت علاوه بر ناامنی، "مشکلات مالی و بی سرنوشتی قانون انتخابات" را هم از چالش های عمده بر سر راه برگزاری انتخابات مجلس دانسته و نوشته که این مشکلات ابهامها و نگرانی هایی را در باره برگزاری انتخابات پدید آورده است.

هر چند اخیراً مقامهای کمیسیون انتخابات اعلام کردند که منابع کمک دهنده متعهد شده اند که هزینه انتخابات را بپردازند و جنجال ها بر سر قانون انتخابات نیز با موافقت حامد کرزی، رئیس جمهوری با بانگری قانون جدید انتخابات در دیدار با نمایندگان مجلس ظاهراً پایان یافته است.

به نظر نویسنده ادامه ناامنی و جنگ فرسایشی در کشور، امکان تامین امنیت و ثبات در کوتاه مدت را از میان برده و ظاهراً امیدواری مردم در باره تامین امنیت کامل انتخابات در سراسر کشور را هم کاهش داده است.