روزنامه های کابل: سه شنبه، ۱۴ ثور

روزنامه های کابل: سه شنبه، ۱۴ ثور

بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب تحلیلی و خبری اصلی خود را به روز جهانی آزادی مطبوعات اختصاص داده اند.

سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات است و این روز کشورهای زیادی، از جمله افغانستان تجلیل شد.

هشت صبح در تیتر اول خود نوشته است: "۷۳ مورد خشونت علیه خبرنگاران؛ دولت حامی آزادی بیان، عامل خشونت علیه خبرنگاران".

این روزنامه به نقل از گزارش سالانه سازمان دیده بان رسانه ها نوشته که دولت در یک سال اخیر عامل ۴۳ مورد از ۷۳ مورد خشونت علیه روزنامه نگاران بوده است.

هشت صبح در مطلب دیگری نوشته که آزادی بیان در کشور "دشمنان متعددی" دارد. نویسنده "گروه های تروریستی، گروه های نامرئی قدرت در بیرون از دولت و افراد ناشناس" را در شمار مخالفان آزادی بیان آورده است.

نویسنده این مطلب در ادامه تاکید کرده که دولت هم به عنوان تامین کننده امنیت جامعه از مسئولیت غیرمستقیم در زمینه خشونت علیه روزنامه نگاران نمی تواند انکار کند.

ماندگار در سرمقاله خود نوشته که رسانه ها هنوز با چالش های زیادی، از جمله در زمینه دسترسی به اطلاعات مواجهند. به نظر نویسنده، رفتار کارگزاران دولت در این زمینه هنوز هم "مستبدانه و غیردموکراتیک" است.

این روزنامه نوشته "جامعه ای که به آزادی بیان مجال نمی دهد، ناگزیر به خشونت دامن می زند و خشونت روی دیگر سکه استبداد است". به نظر نویسنده، در نظام کنونی کشور برخی ها دم از آزادی بیان می زنند، اما دیدگاه آنان در این مورد بسیار تنگ است.

ماندگار در ادامه افزوده که آزادی بیان در کشور دستاورد دولتمردان کشور نیست و آزادی بیان کنونی دقیقاً به همان عواملی وابسته است که سبب شده ایشان به عنوان زمامداران کشور ظهور کنند. اما روزنامه توضیحی در این مورد ارائه نکرده است.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته که "تاریخ افغانستان مملو است از قتل، کشتار، شکنجه و زندانی شدن افراد متفکر و روشنفکری که برای رسیدن به آزادی های سیاسی و اجتماعی تلاش می کردند."

به نظر نویسنده، عدم رشد مطبوعات در کشور باعث عقب ماندگی فرهنگی جامعه شده و جامعه را از رسیدن به فرهنگ مدرن بازداشته است. نویسنده افزوده "سنت های ناپسند، توهمات و خرافات" جایگزین ارزشهای فرهنگی شدند و اعضای جامعه را تا قرنها در تارهای عنکبوتی خود به اسارت گرفتند.

سرمقاله نویس این روزنامه همچین نوشته که ۹ سال اخیر شاهد رشد و توسعه فعالیت های رسانه ای بوده ولی این فعالیت با خشونت هایی نظیر قتل و تهدید روزنامه نگاران به همراه بوده است. به نظر نویسنده، سرعت رشد رسانه ای در کشور طوری بوده که آن را حتی با وجود همین خشونت ها برای اهالی رسانه پذیرفتنی کرده است. راه نجات سرنوشت آزادی بیان در افغانستان را "موهوم" خوانده و نوشته که "تصویر روشنی از وضعیت حال و آینده رسانه ها در کشور وجود ندارد."

این روزنامه افزوده که دولت شکایت دارد که رسانه ها "مرزهای منافع ملی" را رعایت نمی کنند و رسانه ها شاکی اند که دولت در مورد ارائه اطلاعات کوتاهی کرده است.

به نظر راه نجات هم گلایه دولت و هم گلایه روزنامه نگاران درست است و دلیل آن این است که آزادی بیان در کشور "قبل از زمان خودش" متولد شده است. نویسنده افزوده که در نزد "برخی ارباب رسانه ها تفاوتی میان توهین، افترا، فحش و ناسزا و آزادی بیان، اندیشه و فکر" وجود ندارد.

راه نجات از سوی دیگر آزادی بیان را "عطیه الهی" دانسته و از دولت و رسانه ها خواسته که آن را "به بازی نگیرند" و برای نهادینه کردن آن نگاه اصولی و اساسی داشته باشند، در غیر آن آیندگان نخواهند بخشید.

روزنامه دولتی انیس اما نوشته که آزادی مطبوعات و بیان در کشور هنوز "تجربه ای تازه" است و دولت ظرف ۹ سال اخیر از آنها در چهارچوب قانون حمایت کرده است.

انیس افزوده که دولت برای نهادینه شدن آزادی بیان در کشور، در بسیاری موارد در برابر "عملکرد برخی رسانه ها" از شکیبایی کار گرفته است.

این روزنامه همچنین به نقل از اعلامیه ای که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر کرده نوشته است که او تعهدش را برای حمایت از آزادی بیان و رسانه ها تجدید می کند.