نشریات کابل: پنجشنبه 16 ثور

سرازیر شدن سیلاب در مناطقی از غرب افغانستان، حملات انتحاری روز گذشته به ساختمانهای دولتی در نیمروز و بحث انتخابات پارلمانی، مسایل عمده مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه سروش ملت به بهانه سیلابهای اخیر در غرب افغانستان و کشته شدن چندین نفر در اثر آن، نوشته که "قهر طبیعت" حلقه بدبختی مردم افغانستان را تکمیل می کند.

این روزنامه به طعنه نوشته که مردم افغانستان "به مرگ محکوم شده اند" و زمانی که شهروندان این کشور در اثر بمباران های ناتو، حملات انتحاری طالبان و جنگ های داخلی به حد کافی تلفات نمی دهند، حوادث طبیعی به کمک می شتابد.

سروش ملت افزوده که هنوز خاطرات برف کوچ های مرگبار سالنگ از افکار پاک نشده که جاری شدن سیلاب در مناطقی از غرب و شمال افغانستان، یک بار دیگر تلفات سنگینی را به مردم افغانستان وارد کرد.

روزنامه هشت صبح سرمقاله خود را به حملات انتحاری روز گذشته در شهر زرنج ولایت نیمروز اختصاص داده است.

این روزنامه در عین حالی که از "شهامت" نیروهای امنیتی در "دفع حمله طالبان" ستایش کرده، افزوده که هنوز نقاط ضعف ساختارهای دولتی و امنیتی در افغانستان زیاد است و طالبان نیز به نوشته روزنامه، یاد دارند چگونه به این خالی گاه ها حمله کنند.

هشت صبح در همین مورد، به سخنان روز گذشته والی نیمروز اشاره کرده که گفته بود این ولایت از کمبود نیروی امنیتی رنج می برد و با وجود درخواست های مکرر، هنوز کابل نیروی اضافی به این ولایت نفرستاده است.

نویسنده باور دارد که همه توجه مقامات در کابل به تامین امنیت شهرهای بزرگ افغانستان معطوف است و در این میان، شهرهای کوچک و دورافتاده را فراموش کرده اند و تصور دارند که طالبان نیز به این شهرک ها حمله نمی کنند.

اما روزنامه نوشته که مقامات باید بدانند که طالبان برای نشان دادن حضور شان در افغانستان، از هر فرصتی برای حمله به هر جایی که ممکن باشد، استفاده می کنند.

روزنامه افغانستان نیز در سرمقاله خود از نیروهای امنیتی افغانستان ستایش کرده است.

این روزنامه نوشته اقدام به موقع نیروهای امنیتی و رویارویی آنها با افراد مهاجم، سبب شد تا تلفات ناشی از اجرای هشت حمله انتحاری، به حداقل کاهش یابد.

روزنامه ماندگار انتخابات پارلمانی پیش رو در افغانستان را پر چالش توصیف کرده و نوشته که اگر از همین حالا تدابیر جدی اتخاذ نشود، "این انتخابات نیز در سایه ای تقلب و جعل کاری برگزار خواهد شد."

نویسنده ماندگار افزوده که افغانستان باید از خلاهای که در انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت، این بار درس آموخته و عین اشتباهات را تکرار نکند.

روزنامه به این باور است که توجه جدی به اصلاحات در کمیسیون انتخابات باید صورت گیرد و از سوی دیگر، تلاش شود وضعیت امنیتی تا برگزاری انتخابات بهبود یابد تا این مسایل به نوشته روزنامه، زمینه را برای تقلب در انتخابات فراهم نکند.

مطالب مرتبط