صلیب سرخ از وجود زندان مخفی آمریکا در افغانستان خبر داد

پایگاه هوایی بگرام
Image caption پایگاه هوایی بگرام

صلیب سرخ اعلام کرده است که نظامیان آمریکایی در افغانستان شماری از زندانیان را در یک بازداشتگاه مخفی در پایگاه هوایی بگرام نگهداری می کنند.

پیش از این، 9 نفر از زندانیان سابق پایگاه هوایی بگرام به بی بی سی گفته بودند که در یک ساختمان جدا از زندان اصلی در این پایگاه نظامی محبوس بوده و مورد بدرفتاری قرار گرفته اند.

نظامیان آمریکایی این مسئله را تکذیب کرده و گفته اند که زندانیان را در تنها بازداشتگاه اصلی نگهداری می کرده اند و آنان بعدا به بازداشتگاه پروان منتقل شده اند که مسئولیت نگهداری آن به افغانها سپرده شده است.

با این حال ارتش آمریکا تاکید کرده است که ادعاهای بدرفتاری با زندانیان در پایگاه هوایی بگرام را مورد بررسی قرار خواهند داد.

کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) در پاسخ به سئوال بی بی سی در مورد وجود بازداشتگاهی در پایگاه بگرام گفته است که مقامات آمریکایی از ماه آگوست 2009 وجود زندانیانی در یک بازداشتگاه جداگانه را اطلاع می دادند.

مقامات افغان تاکید داشته اند که تمامی شهروندان افغان که توسط نیروهای خارجی بازداشت می شوند باید در زندان هایی تحت مدیریت دولت این کشور محبوس شوند و پیش از گفته می شد که آمریکاییان تمام زندانیان تحت نظر خود را در اختیار دولت افغانستان قرار داده اند.

'سلولهای سرد و بی خوابی'

بی بی سی در هفته های اخیر اظهارات 9 نفر از زندانیان سابق پایگاه هوایی بگرام را دریافت کرد که گفته اند در یک زندان جداگانه نگهداری می شده اند.

تقریبا همه این زندانیان داستانهای مشابهی را از این بازداشتگاه تعریف کرده اند که شامل نگهداری زندانیان در سلولهای سرد و بدرفتاری ماموران با آنها می شود.

این زندانیان گفتند که سربازان آمریکایی مانع از خواب آنها می شدند و چراغ سلولها مدام روشن بوده است.

شیرآغا که می گوید شش روز را در این زندان حبس بوده، به بی بی سی گفته است که "زمانی که ما را آزاد کردند، به ما گفتند که چشم دیدهای خود را به دیگران تعریف نکنیم."

شیرآغا و سایر زندانیانی که با بی بی سی مصاحبه کرده اند از سردی اتاقهای خود در زندان شکایت داشتند.

وی در این گفتگو اظهار داشت که "زمانی که می خواستم بخوابم و از سردی هوا به خود می لرزیدم، قرآن می خواندم."

میرویس، زندانی دیگر این بازداشتگاه که می گوید بیست و چهار روز در این زندان بوده می گوید "نمی توانستم بخوابم، هیچ کس نمی توانست بخوابد چون یک دستگاه آنجا بود که صدای بلندی تولید می کرد."

او گفت "در اتاق من یک کمره (دوربین) کوچک بود و اگر می خوابیدم، آنها می آمدند و بیدارم می کردند."

این زندانیان گفتند که هیات صلیب سرخ در زمان زندانی بودن آنها از این بازداشتگاه بازدید نکرده و خانواده هایشان نیز از محل نگهداری آنان اطلاعی نداشتند.

اما آدام روبرت هاروارد، مسئول بازداشتگاه های آمریکا در افغانستان، در جواب به این ادعاها وجود چنین بازداشتگاهی در افغانستان و بدرفتاری با زندانیان را تکذیب کرده است.

او گفته است که "من هیچگاه در این مورد چنین چیزی نشنیده ام. این (زندان بگرام) تنها بازداشتگاه ما در افغانستان است."

با این حال او تاکید کرد که در مورد ادعاهای بدرفتاری با زندانیان تحقیق خواهد کرد.

مطالب مرتبط