نشریات کابل: سه شنبه 21 ثور

خبر سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به آمریکا در صفحات نخست بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل چاپ شده است و ستون های تحلیلی این روزنامه ها نیز به مسایلی چون انتخابات پارلمانی و جاری شدن سیلابهای اخیر در مناطق مختلف افغانستان اختصاص یافته است.

روزنامه ماندگار به بهانه رسیدن آخرین سال کاری پارلمان افغانستان قبل از برگزاری انتخابات دوم پارلمانی، تلاش کرده کارکردهای نمایندگان مجلس را در دوره ای که گذشت، بررسی کند.

این روزنامه نوشته که داشتن پارلمان برای افغانها تجربه جدیدی بود و از این رو کاستی های زیادی در کار پارلمان اول وجود داشت، اما نویسنده تاکید کرده که "نمایندگان راستین مردم" در همین دوره کاری نیز خود را نشان دادند.

ماندگار ادامه داده که بسیاری از نمایندگان مجلس، یک بار دیگر برای حضور در پارلمان دوم ثبت نام کرده اند و با توجه به این مسئله نوشته که مبادا رای دهندگان یک بار دیگر به افرادی رای بدهند که از "آزمون ملت" موفق بیرون نشده اند.

نویسنده تاکید کرده که مردم افغانستان در پنج سال گذشته، شاهد کارکرد پارلمان بوده اند و به خوبی می دانند که چه کسانی از "رای آنها پاسداری کردند" و چه کسانی به "معامله گری" پرداختند.

روزنامه آرمان ملی سرمقاله خود را به جاری شدن سیلابهای مرگبار در مناطق مختلف افغانستان اختصاص داده و دولت افغانستان و نهادهای مسئول را به بی توجهی نسبت به وضعیت مردم متهم کرده است.

این روزنامه نوشته که هر سال در فصل بارانها، این انتظار وجود دارد که مناطق آسیب پذیر از سیلاب، شاهد حوادثی از این دست باشد، اما به نوشته روزنامه، نهادهای مسئول پیش از جاری شدن سیلاب هیچ گونه تلاشی برای جلوگیری از وقوع آن انجام نمی دهند.

آرمان ملی به طعنه نوشته که مقامات افغان حتی به خود زحمت نمی دهند تا از مناطق آسیب دیده شخصا دیدن کنند چون "می ترسند با مردم رو در رو شوند."

روزنامه راه نجات اما به جنبه کمک رسانی برای آسیب دیدگان آفات طبیعی توجه کرده و نوشته که در برنامه دولت افغانستان برای رسیدگی به مناطق آسیب دیده از آفات طبیعی، نواقص بسیار جدی وجود دارد.

این روزنامه نوشته که اداره مبارزه با حوادث طبیعی، صلاحیت های اندکی در مصرف پول دارد و تا زمانی که پول در اختیار این اداره قرار می گیرد، به حدی دیر شده است که دیگر آسیب دیدگان آفات طبیعی به آن نیازی ندارند.

راه نجات نوشته که کمک رسانی در این گونه موارد، نیازمند سرعت عمل و اختیارات بیشتر است که تا حالا در نهادهای کمک رسان دولت وجود ندارد.

مطالب مرتبط