نشریات کابل: چهارشنبه 22 ثور

بحث مبارزه با فساد دولتی در افغانستان و فرمان جدید رئیس جمهور کرزی در این رابطه و سفر آقای کرزی به آمریکا، موضوع اصلی روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه سروش ملت نوشته که حامد کرزی، با صدور فرمانی، دستور داده است که هیچ یک از مقامات نظامی و یا غیرنظامی دولت افغانستان، اجازه نصب دوستان و یا خویشان خود را در ادارات دولتی ندارند؛ مگر اینکه این افراد با عبور از یک روند شفاف و بر مبنای رقابت آزاد استخدام شوند.

سروش ملت نوشته که این فرمان اگر به شکل همه جانبه عملی شود، فساد را از نظام دولتی افغانستان ریشه کن خواهد کرد.

این روزنامه نوشته که باید برای ارگانهای دولتی، برای عملی کردن این فرمان از جدیت لازم کار گیرند.

روزنامه نخست نیز با جزییات این فرمان پرداخته و نوشته که فرمان هفت ماده ای حامد کرزی، تمامی ادارات دولتی را موظف کرده تا ظرف یک ماه، برنامه مکمل کاری خود را در رابطه به مبارزه با فساد اداری تهیه کنند.

اما این روزنامه صدور این فرمان را در شرایطی که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان برای گفتگو با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن بسر می برد، یک اقدام "نمایشی" توصیف کرده است.

نخست نوشته که آقای کرزی بیم دارد ناتوانی افغانستان در مبارزه با فساد، از حمایت های مالی آمریکا از این کشور بکاهد؛ اما این روزنامه افزوده که صدور چنین فرمانهایی بدون اینکه به جنبه های عملی آن توجه شود، گرهی از مشکل نمی گشاید.

این روزنامه با لحن تندی نوشته که اگر آقای کرزی قصد مبارزه با فساد اداری را دارد، باید این کار را "از کاخ ریاست جمهوری و پیرامون خود" آغاز کند.

روزنامه ماندگار نیز نسبت به عملی بودن فرمان آقای کرزی برای مبارزه با فساد دولتی ابراز تردید کرده و آن را مرتبط به سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا دانسته است.

این روزنامه نوشته که انتظار می رود آقای اوباما، مقامات افغان را در رابطه به مبارزه با فساد دولتی در افغانستان، تحت فشار قرار دهد و آقای کرزی برای داشتن حربه ای در دست خود، این فرمان را صادر کرده است.

ماندگار نوشته که اگر غیر این بود، پس چرا آقای کرزی چنین فرمانی را پیش از این صادر نکرد و منتظر ماند تا یک روز پیش از دیدار با باراک اوباما، آن را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

روزنامه هشت صبح نسبت به مذاکرات صلح با طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و احتمال "نقض دوباره حقوق زنان" در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

این روزنامه نوشته که "زن ستیزی" طالبان در دوران حاکمیت شان در افغانستان بر همگان روشن است و حالا به نوشته هشت صبح، سوال اینجاست که اگر طالبان با دولت افغانستان یکجا شوند، آیا فکرشان در مورد زنان تغییر می کند، یا دولت افغانستان به همنوایی از آنان "زن ستیزی اختیار می کند."

نویسنده تاکید کرده که باید این تضمین به زنان و فعالان حقوق بشری داده شود که مذاکره با طالبان به معنای پامال شدن حقوق زنان افغانستان نخواهد بود.

مطالب مرتبط