روزنامه های کابل: دوشنبه، ۲۷ ثور

آغاز درگیری ها میان کوچی ها و روستاییان در منطقه بهسود ولایت میدان وردک و اعلام اعطای ویزای کار به شماری از مهاجران افغان از سوی دولت ایران، در صدر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

روزنامه افغانستان درگیری میان کوچی ها و هزاره ها در بهسود را مهم دیده و آن را "آغاز و تکرار فاجعه" خوانده است. روزنامه از دولت انتقاد کرده است که برای اسکان کوچی ها به رغم تاکید قانون اساسی برنامه ریزی نمی کند.

این درگیری روز شنبه برای چند ساعت در مناطق بهسود و دای میرداد ادامه داشته است. برخی گزارش ها حاکی است که این درگیری ها تلفاتی هم داشته، ولی وزارت داخله آن را تایید نکرده است. به نوشته روزنامه در پی این درگیری حدود هزار خانواده روستایی از خانه های خود آواره شده اند.

نویسنده مدعی است که کوچی ها با "انواع سلاحی های جنگی" مسلح هستند و در راه طولانی که تا منطقه بهسود پیموده اد، نه پلیس، نه ارتش و نه نیروهای بین المللی مانع آنها نشده اند.

ماندگار در مقاله ای درگیری در بهسود را "توحش" خوانده و افزوده که وضعیت در بهسود "تنفر" می آفریند و "خونی جاری می شود تا خط سرخی شود میان هزاره ها و کوچی ها".

نویسنده مطلب به این نظر است که "اکنون نزاع میان هزاره ها و کوچی ها عمیق ترین دردی است که باید از آن شرمید. در فضایی که از یکی شدن صحبت می شود، اجازه دادن به چنین غرض ورزی ها اتحاد مردم را از بین می برد به عقده سازی کمک می کند."

نویسنده ماندگار در ادامه درگیری در بهسود را "بازی کثیف" توصیف کرده و پرسیده که این بازی تا کی ادامه خواهد یافت و افزوده که بزرگترین ظلم نه ویرانی خانه ها، بلکه ویران کردن تصویرهای زیبا و نابی است که میان هزاره ها و کوچی که شکل گرفته بود.

هشت صبح نوشته که مناقشه میان کوچی ها و روستاییان از دهها سال به این سو ادامه داشته ولی هیچ یک از دولت های حاکم بر افغانستان در صدد حل آن نبوده است.

به نوشته این روزنامه، حکومت ها در افغانستان کوشیده اند که از این مناقشه ها به عنوان "حربه سیاسی" استفاده کند. به باور نویسنده، تشدید خصومت میان دو طرف موجب شده تا آنها "عوامل اصلی" را نشناسند و در عوض مشغول دشمنی با هم شوند.

هشت صبح در ادامه نوشته که مناقشه کوچی ها و روستاییان، که از زمان امیر عبدالرحمان خان آغاز شده بود، تا حال هر ساله قربانی می گیرد، ولی حکومت ها در افغانستان برای حل آن تمایل جدی از خود نشان نداده است.

سروش ملت تنش ها در بهسود را "بحرانی دیگر" خوانده و نوشته که این غائله به دلیل عدم جدیت و قاطعیت دولت برای حل آن مانند "آتش زیر خاکستر" باقی مانده است. به نظر نویسنده، معضل کوچی ها و روستاییان در بهسود به عنوان یک مساله ملی، همواره در راه تحکیم وحدت ملی در افغانستان باعث "اصطکاک" شده و هر از گاهی حادثه خلق کرده است.

سروش ملت افزوده که هر باری که شعله های آتش ویرانگر این معضل بالا زده، دولت چشم و گوش خود را بسته، از کنار آن عبور کرده و برای حل دایمی آن اقدام بنیادی نکرده است.

باختر در سرمقاله خود با عنوان "ویزای کار یا سرپوشی بر مساله اعدام ها" نوشته که خبر اعطای ویزه کار به ۹۰ هزار پناهجوی افغان از سوی ایران، همزمان با گرم شدن اعتراض ها علیه دولت این کشور در ارتباط با اعدام شمار معلومی از مهاجران افغان اعلام شده است.

به نوشته باختر، این تصمیم ایران با شرط "زیرکانه ای" به همراه است و آن این که ویزای کار به کسانی داده خواهد شد که خانواده های خود را به افغانستان انتقال دهند.

این روزنامه تاکید کرده که اگر دولت ایران "نیت بدی" ندارد و اعلام دادن ویزای کار برای انحراف توجه مردم و رسانه ها نیست، باید اول در باره اعدام ها موضع روشنی بگیرد و بعد به پرسش هایی که در این مورد مطرح است، پاسخ دهد.

اراده هم در مطلب مشابهی نوشته که دولت ایران اخیراً تلاش کرده است که راهکارهایی را برای فرونشاندن اعتراضها علیه اعدام شماری از مهاجران افغان در این کشور به کار گیرد.

نویسنده دادن ویزای کار به مهاجران افغان را یکی از این راهکارها دانسته و افزوده که هرچند این خبر برای شماری از مهاجران خبر خوشی است، ولی با "شرایط دشواری" به همراه است که بسیاری از آنها نمی توانند آن را برآورده کنند.

اراده در ادامه نوشته که دادن ویزا کار با شرایطی که مطرح شده هیچ دردی را درمان نمی کند و اگر دولت ایران به طور واقعی در پی حل مشکلات مهاجران است، باید به همان مهاجرانی که بدون خانواده های خود در ایران هستند، ویزای کار بدهد.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود با عنوان "یخ های سکوت آب شد"، نوشته که سفر آقای کرزی به آمریکا و بریتانیا درهای نوی را در روابط افغانستان و جهان گشوده است.

روزنامه به طور تلویحی تلاش های آقای کرزی برای جلب حمایت متحدان غربی اش برای گفتگو با طالبان را تلاش برای گشودن یکی از این درها دانسته است. روزنامه تاکید کرده که آغاز و پیشرفت در زمینه ادغام و جذب طالبان نیازمند حمایت جدی جامعه جهانی است.

به نظر نویسنده انیس، سفر اخیر آقای کرزی به غرب، فرصت را برای متحدان غربی او فراهم کرد تا "رویکرد کهنه" را کنار گذارند و به واقعیت های افغانستان با "نگاه نو و جدی" بنگرند.

مطالب مرتبط