نشریات کابل: چهارشنبه 29 ثور

حمله انتحاری خونین روز گذشته به کاروان نیروهای ناتو در شهر کابل، ستون های خبری و تحلیلی بسیاری از روزنامه چاپ امروز کابل را به خود اختصاص داده است.

روزنامه راه نجات به حمله انتحاری روز گذشته در کابل پرداخته و آن را از نظر تعداد تلفاتی که به بار آورد و نیز پیامی که طالبان خواستند با اجرای این حمله برسانند، متفاوت تر از حملات انتحاری قبلی دانسته است.

این روزنامه نوشته که این حمله انتحاری که تلفاتی را به نیروهای خارجی و غیرنظامیان افغان وارد کرد، در فاصله زمانی کمی از بازگشت رئیس جمهور کرزی آمریکا و تاکید بر عملی کردن طرح آشتی با طالبان صورت گرفت.

راه نجات در بخش دیگری از این مقاله نوشته است که نیروهای خارجی اگر به زندگی غیرنظامیان افغان توجه دارند، باید مراکز و پایگاه های نظامی خود را به بیرون از شهرها منتقل کنند.

نویسنده باور دارد که گشت و گذار کاروان های نظامی ناتو و ائتلاف در داخل شهرها، احتمال وقوع عملیات های انتحاری در داخل شهر و رسیدن تلفات به غیرنظامیان را افزایش می دهد.

روزنامه سروش ملت نوشته که حمله انتحاری روز گذشته در کابل، به "خوشبینی" مقامات افغان در مورد "بهبود" وضعیت امنیتی این شهر پایان داد.

این روزنامه نوشته که حمله انتحاری روز گذشته، در حقیقت واکنش طالبان به اظهارات اخیر وزارت داخله افغانستان بود که از تامین صد درصد امنیت شهر کابل خبر داده بودند.

سروش ملت نوشته که طالبان نشان دادند، هنوز وقتی بخواهند، می توانند امنیت پایتخت را برهم بزنند.

نویسنده تاکید کرده که مقامات امنیتی باید به جای ابراز خوشبینی، در جستجوی راه های عملی تامین امنیت شهر کابل باشند.

روزنامه ماندگار به بهانه حمله انتحاری روز گذشته در کابل، از سیاست دولت افغانستان برای تمرکز روی برنامه مصالحه با طالبان انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته که برنامه آشتی با طالبان "تنها دولت و نیروهای امنیتی را مشغول نگهداشته است"، در صورتی که به نوشته روزنامه، طالبان به عنوان طرف دیگر این برنامه، سرگرم حمله به نیروهای افغان و خارجی و اجرای عملیات انتحاری در شهرها هستند.

ماندگار از سوی دیگر، وزارت داخله افغانستان را مورد انتقاد قرار داده که به نوشته روزنامه، شیوه های کاری خود را مورد ارزیابی دوباره قرار نمی دهند تا دریابند که ضعف در کجای کار است که هر بار مهاجمان انتحاری موفق می شوند از بازرسی های پلیس گذشته و حمله را موفقانه انجام دهند.

روزنامه دولتی انیس، حمله انتحاری روز گذشته در کابل را کار کسانی خوانده که می خواهند "دستاوردهای" دولت افغانستان را در افکار عامه "کمرنگ جلوه دهند."

این روزنامه نوشته که دولت افغانستان اخیرا دستاوردهای زیادی در عرصه سیاسی داشته است و به نوشته روزنامه، "کسانی که هنوز به خشونت باور دارند" تلاش می کنند در میان مردم روحیه بی باوری ایجاد شود.

انیس نوشته که این افراد "برای بدست آوردن اهداف کوچک، مرتکب جنایات بزرگ می شوند."

مطالب مرتبط