هنگام سفر هوایی چقدر به امنیت پرواز می اندیشید؟

سانحه هوایی اخیر در افغانستان بار دیگر سوال هایی را در مورد امنیت پروازها در این کشور ایجاد کرده است.

در برنامه رادیویی صدای شما که روز پنجشنبه در ساعت 6 و 45 شام افغانستان از بی بی سی به صورت زنده پخش می شود سوال های تان در این باره را به صورت مستقیم از وزارت ترانسپورت بپرسید.

اگر شما خود تجربه ای از احساس خطر بخاطر بروز مشکلی فنی در هواپیمای در حال پرواز دارید آن را با دیگران در میان بگذارید و بگویید چه دیدید، چه واقع شد و چگونه خطر رفع شد؟

در هنگام پرواز به مقاصد داخلی و یا خارجی چقدر احساس امنیت و اطمینان می کنید؟

مسئول وزارت ترانسپورت و هوانوردی هنگام پاسخ دادن به سوال های شما خواهد گفت که آنها چگونه بر کار شرکت های هوایی نظارت دارند، چه کاری برای جلوگیری از وقوع حوادث هوایی انجام می دهند و چه چیزهایی باعث سقوط یک طیاره می شود.

افغانستان سرزمینی کوهستانی است آیا وجود کوه های مرتفع و محدود بودن دید پیلوت تاثیری بر امنیت پروازها دارد؟

برخورداری هواپیماهای افغانستان از تجهیزات هشدار دهنده که خطر را پیش گویی می کند در چه حدی است؟

و سانحه اخیر هوایی که در جریان آن یک هواپیمای مسافری متعلق به شرکت پامیر در کوه های سالنگ سقوط کرد، چگونه واقع شد؟

راه های تماس با صدای شما:

ارسال شماره تلفن تان از طریق اس.ام.اس یا پیامک به شماره: 00447786208888

تلفن برنامه در جریان پخش مستقیم: 00442078360331

برای ارسال سوال های تان پیش از پخش برنامه هم می توانید به این نشانی ایمیل بفرستید:

dari@bbc.co.uk