نشریات کابل: یکشنبه ۲ جوزا

"تنشهای" اخیر میان مجلس نمایندگان افغانستان و حکومت بر سر معرفی وزرای جدید به این مجلس، موضوع اصلی مورد بحث در روزنامه های چاپ کابل است.

روزنامه ماندگار از تاخیر در ارایه فهرست جدید وزرا به مجلس نمایندگان افغانستان انتقاد کرده و نوشته که حالا تعیین مهلت از سوی مجلس نمایندگان نیز ارزش خود را برای رئیس جمهور کرزی از دست داده است.

نویسنده به نقل از سخنگویان ریاست جمهوری نوشته که مهلت دو روزه مجلس نمایندگان برای معرفی یازده وزیر، از نظر زمانی ناکافی است، اما روزنامه پرسیده که مگر حدود سه ماهی که از آخرین معرفی نامزد وزرا به مجلس سپری می شود، زمان کمی برای انتخاب یازده وزیر است؟

این روزنامه نوشته زمانی که مجلس نمایندگان افغانستان برای نخستین بار اکثریت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی را رد کرد، آقای کرزی به حدی شتاب داشت که برای ارسال دوباره فهرست وزرای جدید به مجلس نمایندگان، تعطیلی اعضای مجلس را به تاخیر انداخت و به نوشته روزنامه، در ظرف یک هفته توانست هفده وزیر انتخاب کند.

نویسنده افزوده که احتمال دارد آقای کرزی معرفی نامزدوزرا به مجلس را تا تشکیل پارلمان جدید به تاخیر انداخته است چون به نوشته روزنامه، هراس دارد مجلس نمایندگان یک بار دیگر فهرست پیشنهادی خود را رد کند.

روزنامه سروش ملت اما از موضع حکومت در زمینه تاخیر در معرفی نامزدوزرا دفاع کرده و نوشته که مجلس نمایندگان باید با در نظر داشت منافع ملی افغانستان، زمان بیشتری را در اختیار حکومت قرار دهد.

این روزنامه نوشته که انتخاب افراد شایسته برای پیشبرد امور یک وزارت، به دقت بیشتری نیاز دارد.

سروش ملت افزوده که با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری جرگه صلح، افزایش "تنش" میان حکومت و پارلمان به نفع این روند نیست.

روزنامه هشت صبح در مطلبی زیر عنوان "مجلس نمایندگان: با سکوت خواهان عملی شدن فیصله های خود هستیم" به تنشها های اخیر میان حکومت و مجلس نمایندگان پرداخته است.

این روزنامه نوشته که روابط حکومت و مجلس اخیرا پر تنش بوده و این مسئله با عدم توجه حکومت به مهلت تعیین شده از سوی مجلس نمایندگان در مورد فرستادن فهرست نامزدوزرا، عمیق تر شده است.

هشت صبح در ادامه این مطلب به نقل از فاروق میرنی، عضو مجلس مجلس نمایندگان نوشته: "پارلمان ارگان تقنینی است و قدرت اجرایی ندارد. ما فقط چند راه بیشتر نداریم، یا اعتراض مدنی، یا اعتصاب و احتجاج تا به مردم نشان بدهیم که پارلمان دیگر توان ندارد، خاموش نشسته و حکومت هم به فیصله های پارلمان گوش نمی دهد."

روزنامه افغانستان اما بار ملامت را بر گردن پارلمان انداخته و نوشته که اگر مجلس نمایندگان به فکر منافع ملی می بود، وزرای پیشنهادی آقای کرزی را برای بار دوم رد نمی کرد.

این روزنامه ادعا کرده که مجلس نمایندگان، وزرای پیشنهادی آقای کرزی را "در یک حرکت قوم محورانه و منفعت جویانه" رد کرده و برای این کار "اندیشه های قومی و پولی را معیارهای تصمیم گیری خود انتخاب کردند."

روزنامه چراغ از اعتراض های مجلس نمایندگان و برگزاری "جلسات خاموش" پشتیبانی کرده و نوشته که این گونه برخوردها، به سود قانونمداری در افغانستان است.

چراغ نوشته که حکومت افغانستان برای ارج گذاشتن به قانون و دموکراسی، باید "احترام به شورای ملی (پارلمان) را در خود نهادینه کند."

مطالب مرتبط