بازار 'زیرزمینی' تصاویر پورنوگرافی در افغانستان

ممنوعیت شدید بازار تصاویر و ویدئوهای پورنوگرافی را در افغانستان "زیرزمینی" کرده، اما شمار مشتریان آن را کاهش نداده است.

خرید و فروش این گونه ویدئوها در میان مردم افغانستان "تابو" شمرده می شود و حتی صحبت آزادانه در باره آن هم خالی از اشکال نیست.

اقبال شهروند، جوانی در کابل می گوید در جامعه سنتی افغانستان خرید و فروش و یا تماشای تصاویر و ویدئوهای پورنوگرافی می تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

آقای شهروند می گوید هر چند محدودیت شدیدی در مورد خرید و فروش ویدئوهای سکسی وجود دارد، اما دسترسی به آن موضوعی است که نمی شود آن را انکار کرد.

او گفت: "اگر شما ظاهر مساله را ببینید اکثریت جوانان اعتراف نمی کنند که مسائل پورنوگرافی را تعقیب می کنند، ولی واقعیت این است که اکثریت جوانان تصاویر پورنوگرافی را می بینند. به لحاظ موانع فرهنگی که وجود دارد، معترف نمی شوند که فیلم و یا عکسهای پورنوگرافی می بینند."

این که این جوانان چرا با وجود این همه خطرهایی که برای خرید و فروش و دیدن این گونه ویدئوها وجود دارد، آنها را می خرند و می بینند، آقای شهروند گفت که "دلیلش مشخص است: محرومیت جنسی و مشکلات در راه تشکیل خانواده."

جوانان می گویند راه یافتن اینترنت به زندگی مردم افغانستان امکان دسترسی آنها به پدیده های ممنوعه، از جمله پورنوگرافی را بیشتر فراهم کرده است.

فریدون آشنا، دانشجوی دانشگاه کابل می گوید وجود کافه نت های متعدد همه روزه ده ها جوان را سرگرم تماشایی ویدئوهای پورنوگرافی می کند. به گفته او، عدم کنترل مقامات دولتی باعث شده است که خیلی از فروشندگان چنین ویدیوها، در بازار سیاه و مغازه های سی دی فروشی نیز خریدار جذب کنند.

آقای آشنا گفت: "فعلا در بسیاری ویدئو کاست فروشی ها هرنوع فلم پورنوگرافی فروخته می شود و بدبختانه دولت هم کنترل نمی کند. در کافی نت ها هم همه روزه ده ها جوان ساعت ها پورنوگرافی می بینند و از سایت ها دانلود می کنند. صاحبان این کافی نت ها هم برای درآوردن پول، جاهایی خلوتی را برای لذت بردن از تماشای فیلمهای پورنوگرافی درست می کنند و پول هنگفتی را از این طریق به دست می آورند".

دولت افغانستان اخیرا اعلام کرد که سایت های اینترنتی که موضوعات پورنوگرافی را منتشر می کنند، فیلتر خواهند شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان همچنان برای شرکت های عرضه کننده خدمات اینترنتی در این کشور هشدار داده است که تا ماه ثور/اردیبهشت امسال با نصب نرم افزارهای ویژه، سایت های "غیراخلاقی" را فیلتر کنند.

اما خیلی ها باور دارند که تجارت زیرزمینی تصاویر و ویدئوهای پورنوگرافی در افغانستان برای عده ای سود فراوان دارد. از این رو نمی توان با فیلترکردن چند سایت اینترنیتی از ورود آن به بازار به طور کامل جلوگیری کرد.

ذکی دریابی، روزنامه نگار می گوید: "ورود فیلمهای پورنوگرافی تنها به سایت های اینترنیتی محدود نمی شود، بلکه افراد و محافل معینی وجود دارند که به صورت سازمان یافته انواع فیلمهای پورنوگرافی را از کشورهای خارج به شکل وارد افغانستان می کنند و پول گزافی را هم به دست می آورند، چون هر حلقه سی دی پورنوگرافی چندین برابر فیلمهای عادی قیمت دارد. پس اقدام دولت چندان کارساز نیست ".

با این وجود آقای دریابی معتقد است که ورود به دنیای پورنوگرافی برای خیلی از جوانان زیان بار است. به گفته او، در جامعه به شدت سنتی افغانستان پورنوگرافی برای بسیاری از جوانان جاذبه دارد، اما دیدن بیش از حد تصاویر پورنوگرافی می تواند به نحوی به اخلاق و روان جوانان آسیب برساند.

اما برخی ها عقیده دارند که سطح پائین آموزشهای جنسی در بسیاری موارد برای زندگی زناشویی درد سرساز است. به نظر آنها، تصاویر جنسی ممکن است بتواند جنبه آموزشی هم داشته باشد.

خلیل اسیر دانشجوی دانشگاه کابل گفت: "خیلی از جوانان به صورت روشمند برنامه های پورنوگرافی را دنبال می کنند و علاقه دارند که بعضی نکات زناشویی را از لابلای چنین برنامه ها بیاموزند که در پیش بردن زندگی خانوادگی شان بسیار مفید واقع شود و این جوانان دیدن برنامه های پورنوگرافی را به صورت علمی یک ضرورت می دانند".

اما در واقع به نظر می رسد که هنوز در افغانستان چنین مسایلی به شدت خصوصی تلقی می شود و خواندن کتاب های آموزشی مسائل زناشویی هم به صورت علنی ناممکن است.

در افغانستان صحبت کردن در باره مسائل جنسی هم دور از آداب عمومی دانسته می شود.

با وجود این اما بازار زیرزمینی خرید و فروش تصاویر پورنوگرافی در افغانستان همچنان گرم است. بازاری که حتی در زمان امارت طالبان هم به کلی کساد نشده بود.