روزنامه های کابل: دوشنبه، ۱۰ جوزا

اتهام ارتباط با گروه های مسلح غیرقانونی علیه شماری از داوطلبان نامزدی انتخابات پارلمانی افغانستان و برگزاری جرگه مشورتی صلح، از موضوع های عمده مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

ماندگار نوشته که طرح چنین اتهامی علیه ۸۵ داوطلب نامزدی در انتخابات مجلس نمایندگان، سوالهایی را در پی دارد، از جمله این که آیا این اتهام مبتنی بر چه سندی است.

روز یکشنبه، ۹ جوزا/خرداد، کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرد که این افراد متهم به داشتن ارتباط با گروه های مسلح غیرقانونی شده اند و چهار روز برای دفاع از خود فرصت دارند.

نویسنده ماندگار افزوده در صورت اثبات این اتهام، موضوع باید در وضعیتی که "دوست و دشمن مشخص باشد"، در دادگاه به نتیجه برسد.

ماندگار همچنین نوشته که در حالی که "دشمنان مردم افغانستان برادر خطاب می شوند" و برای ورودشان به نظام زمینه سازی می شود، "دیگر باکی چه است که نمایندگان غیرمستقیم این گروهها نامزد انتخابات مجلس نمایندگان باشند." سروش ملت هم نامزدی این افراد را "طرح مخالفین مسلح برای رسوخ در نظام" دانسته و نوشته که در صورت تحقق این امر، "خطرهای شدیدی" متوجه نظام و دموکراسی در کشور خواهد شد.

نویسنده از مسئولان نهادهای انتخاباتی خواسته که در صورت اثبات این اتهام، این افراد را شناسایی کنند و نامهای آنها را از فهرست نامزدهای انتخابات پارلمانی حذف کنند.

روزنامه افغانستان با اشاره به سخنان مسئولان برگزاری جرگه صلح که گفته اند این جرگه برای یافتن تعریف روشنی از مخالفان برگزار می شود، نوشته که شاید این امر چندان سخت نباشد.

به نظر نویسنده، در قانون اساسی افغانستان اصول، ارزشها و ملاک های روشنی وجود دارد که می شود بر اساس آنها تعریف روشنی از مخالفان ارائه شود.

نویسنده روزنامه افغانستان در ادامه تاکید کرده که در کار جرگه "شفافیت" اصلی است که باید از ابتدا تا انتها، در تمام مراحل مذاکرات جرگه در نظر گرفته شود و راهکار روشنی برای صلح ایجاد شود.

آرمان ملی جرگه مشورتی صلح را "کوبیدن مشت های آهنین به هوا" خوانده و نوشته که در این جرگه کسانی حضور خواهند داشت که نویسنده آنها را "آقا بله گوی" و سران قومی بدون نفوذ توصیف کرده است.

به نظر نویسنده، طالبان با بمبگذاری ها و حملات اخیر خود مصالحه را رد کرده اند و آمریکا هم خطوط قرمزی را برای آشتی با آنان برای آقای کرزی مشخص کرده است.

نویسنده آرمان ملی به این باور است که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان جرگه مشورتی صلح را برای "استفاده تبلیغاتی" و "قدرت نمایی" در برابر خارجی ها برگزار می کند.

اما روزنامه افغان جرگه برگزاری جرگه مشورتی صلح را "قدمی مثبت در جهت تامین صلح" دانسته، اما افزوده که مخالفان با تشدید فعالیت های خود علیه دولت قصد دارند ذهنیت شرکت کنندگان این جرگه را تحت تاثیر خود قرار دهند.

این روزنامه از سوی دیگر به این نظر است که طالبان می خواهند با تصرف برگ متال از آغاز عملیات نظامی ناتو در قندهار در جنوب افغانستان جلوگیری کنند و برنامه های ناتو را به هم بزنند.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود با عنوان "برگ متال نقطه تهدید" نوشته که "اشغال" این منطقه توسط طالبان، امنیت مرکز ولایت نورستان و حتی ولایت های همجوار آن را با تهدید رو به رو می کند.

برگ متال منطقه در ولایت شرقی نورستان است که اخیراً با عقب نشینی نیروهای پلیس در پی نبردی یک هفته ای از آن جا به تصرف طالبان درآمد.

نویسنده هشدار داده که اگر این ولسوالی، که با پاکستان مرز مشترک دارد، باز پس گرفته نشود، این منطقه به "جدی ترین نقطه تهدید کننده" در مناطق شرقی و شمال شرقی تبدیل خواهد شد.

به نظر انیس، برگ متال از جغرفیایی دور افتاده است، ولی از لحاظ تاکتیکی بازپسگیری آن برای دولت افغانستان مهم است.