نشریات کابل: سه شنبه 11 جوزا

اقدامات برای تشکیل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، برگزاری نشست مشورتی صلح کابل و وضعیت کودکان افغان در روز جهانی کودک، مسایل مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح به معرفی اعضای پیشنهادی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان به مجلس نمایندگان پرداخته و از آن استقبال کرده است.

اما روزنامه نوشته که این کمیسیون می توانست بسیار پیش از امروز تشکیل شود تا به مشکلاتی که در زمینه تفسیر قانون اساسی موجود بود، پایان دهد.

هشت صبح در عین حال نوشته که قانون اساسی در مورد حدود صلاحیت های این کمیسیون خاموش است. به باور نویسنده، تعیین صلاحیت های این کمیسیون، می تواند به یکی از مسایل جنجال برانگیز تبدیل شود.

روزنامه ماندگار، از روزنامه های منتقد حکومت، برگزاری نشست مشورتی صلح کابل را به چالش کشیده و آن را "برنامه ای غیرموثر" خوانده است.

این روزنامه نوشته که "جریان تغییر و امید" که اپوزیسیون عمده حکومت افغانستان به شمار می رود، شرکت در این نشست را تحریم کرده و به نوشته روزنامه، بخشی از پارلمان نیز در آن حضور نخواهند داشت.

ماندگار افزوده که با توجه به این مسئله، این نشست تنها با حضور افراد طرفدار دولت و گروه کاری آقای کرزی برگزار می شود و از این رو، به نوشته ماندگار، آنچه از نشست مشورتی صلح بیرون می شود، فراگیر نخواهد بود.

روزنامه دولتی انیس اما، شرکت کنندگان نشست مشورتی صلح را "نمایندگان مردم" خوانده و نسبت به پیامدهای برگزاری این نشست در راستای تامین صلح در افغانستان ابراز امیدواری کرده است.

این روزنامه نوشته که نشست مشورتی صلح، "فرصت خوبی" برای مردم افغانستان است تا گرد هم جمع شده و در مورد آینده کشور شان تصمیم بگیرند.

انیس مخالفان مسلح دولت را تشویق به پایان جنگ کرده و نوشته که بیش از هر زمان دیگری، فرصت برای تامین صلح و پیوستن به روند صلح در افغانستان فراهم شده است.

روزنامه دولتی هیواد نیز فردا، چهارشنبه (روز برگزاری نشست مشورتی صلح) را "یک روز تاریخی" برای افغانستان توصیف کرده و نوشته، این نخستین بار است که هزار و ششصد نفر از نمایندگان مردم دور هم جمع شده و در مورد "مسئله مهم و سرنوشت ساز" کشورشان با هم مشورت می کنند.

این روزنامه نوشته که از سوی دیگر، برگزاری نشست مشورتی صلح، "مسئولیت بزرگی" را بر شانه های شرکت کنندگان آن گذاشته است تا به نوشته روزنامه، "به امیدواری های مردم افغانستان جواب مثبت بدهند."

روزنامه سروش ملت به بهانه روز جهانی کودک، وضعیت کودکان افغان را ارزیابی کرده است.

این روزنامه نوشته که مقامات دولتی در افغانستان هر سال از این روز با "سخنرانی های سمبولیک" تجلیل می کنند، در حالی که به نوشته روزنامه، هزاران کودک افغان در بدترین وضعیت ممکن در خیابانهای شهرهای این کشور بدنبال یک لقمه نانی سرگردان هستند.

سروش ملت از دولت افغانستان و نهادهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق کودکان انتقاد کرده که برنامه های "پر هزینه" آنها در ارتباط با کودکان، نتایج ملموسی نداشته و نتوانسته وضعیت کودکان را تغییر دهد.

مطالب مرتبط